Runt 400 medlemmar i ordenssällskapet Frimurarna jobbar inom det svenska rättsväsendet. Här finns domare, åklagare och advokater i en del av samhället vars fundament är öppenhet, transparens och oberoende. TV4s Kalla Fakta avslöjar att det finns exempel på rättegångar där domare, åklagaren och försvarsadvokaten är frimurare – i samma loge.

Det är mycket viktigt, för att inte säga extremt viktigt att tilltron till rättsväsendet är orubbat. Det får inte finnas några dolda band, inga förhållande som kan leda till att en dom ifrågasätts. Det är därför du ska anmäla vilka band du har till någon av de inblandade i en rättegång och jag har själv vid flera tillfällen varit med om att nämndemän anmält att de känner en tilltalad och alltså ursäktat sig från att delta i den dömande delen. De har gått och satt sig som åhörare just därför att det inte ska finnas någon misstanke om att den kommande domen kan ha påverkats av exempelvis ett vänskapsförhållande.

Ordensällskap

Så vad händer då om domaren, en advokat och åklagaren tillhör samma ordenssällskap där du svär en trohetsed, mot medlemmarna i detta ordenssällskap – och ingen anmäler det till domstolen?

De flesta skulle nog landa i slutsatsen att det inte är lämpligt just på grund av tilltron till rättsväsendet, till att den som står där inför skranket faktiskt ska betraktas om oskyldig tills motsatsen bevisats och bevisningen ska prövas fritt av domstolen – om det nu är ett brottmål det handlar om.

TV4s Kalla Fakta avslöjar i två avsnitt att detta inte bara har förekommit några enskilda fall – det finns drygt ett hundratal rättegångar där enskilda medlemmar i samma avdelning, loge, inom frimurarna mötts på varsin sida i domstol. För att vara tydlig – i samma domstol, i samma stad.

Journalister

Det finns regler även för journalister som handlar om att alltid skydda sitt oberoende. Du sätter dig inte och käkar middag med kommunalrådet och låter kommunalrådet bjuda av den enkla anledningen att du som journalist i din granskande roll i så fall straffar ut dig från att skriva om kommunalrådet. Ditt beroende kan ifrågasättas. När PM Nilsson kritiserades i medierna för att ha tjuvfiskat en utrotningshotad art, ål, så var det en och annan skribent som halkade till duktigt på den punkten. PM Nilsson har varit verksam som journalist, ledarskribent och han känner en hel del nuvarande skribenter – som tog honom i försvar innan en och annan fick krypa till korset och medge att de var goda vänner med PM Nilsson.

Den här typen av regler är viktiga för oss som stora utanför, som ska läsa ta del av det som skrivs och de domar som avkunnas.Vi måste kunna lita på att det inte finns några hemliga band, överenskommelser och om du då sitter i ett ordenssällskap och käkar middag med en person som du sedan ska möta i en rättssal, på ditt jobb, så krävs det ingen vildare fantasi för att landa i en misstanke. Det är precis därför du inte ska agera så att en misstanke kan uppstå – vare sig som åklagare, journalist, domare eller advokat. Det står för övrigt i de pressetiska reglerna och här rör det sig alltså om frimurare. Ett hemligt sällskap med trohetseder mot medlemmarna, där kvinnor inte kan bli medlemmar och där alltså flera hundra medlemmar är verksamma inom det svenska rättsväsendet.

Finns det då anledning till att tro på en rättsröta som bottnar i ett ordenssällskap?

Nej, det är inte det Kalla Fakta handlar om.

Det handlar om medlemmar som inte anmält att de är ordensbröder, att de tillhör samma ordenssällskap. Det handlar om att de inte agerat för undvika och undanröja blotta misstanken om dolda band mellan de inblandade i vårt rättsväsende.

Det är allvarligt nog

TV4Play

PS. I transparensens tecken så kan jag berätta att en av de som gjort reportaget, Josephine Freje, och jag följer varandra på Twitter. Vi har mig veterligt aldrig träffats i verkligheten men vi kan ha ha bytt meddelanden med varandra på den sociala plattformen. Jag retweetade ett inlägg från henne som handlade om att just detta reportage var klart och att det fanns att titta på TV4. Jag gjorde i så motto reklam för hennes reportage – och nu skriver jag om det som ett tv-tips också därför att det är ett bra, granskande, viktigt avslöjande.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x