Utbildning och kompetenshöjning med inriktning mot fordonsbranschen samt flexibilitet inom förskolan. Folkinitiativet lade fram två motioner vid måndagens fullmäktige.

När det gäller utbildning vill Folkintiatiativet utreda möjligheten att snabbt göra en omstart av gymnasieskolans Fordonsprogram, med inriktning mot hybrid- och elbilar, samt titta på möjligheterna att organisera längre och kortare kurser för validering och kompetenshöjning.

I motionen skriver partiet att det råder akut brist på fordonstekniker, och att elektrifieringen sätter nya och större krav på kompetens, och att biltestföretagen i Arjeplog signalerar att det är brist på kompetent personal.

Här sägs också att det i Arjeplog finns unika möjligheter med behöriga fordonslärare, motorlabb och ett elevhem.

”Vi har möjligheter att omstrukturera och erbjuda kortare och längre kurser för att utbilda den arbetskraft som efterfrågas.”, skriver partiet i sin motion.

Så här ser yrkandena i motionen ut:

Tillsätt en utredning för att snabbt göra en omstart av Fordonsprogrammet med inriktning mot hybrid- och elbilar. Detta medan kommunen ännu har riksintag på linjen!
Utred hur Lärcentra kan organisera kortare och längre kurser för validering och kompetenshöjning utifrån branschens behov.
Utred möjligheten att erbjuda vuxenutbildning mot fordonsbranschen på plats i Arjeplog. Detta kan vara delvis finansierat med statsbidrag och locka studerande även från andra orter.

När det gäller flexibilitet inom förskolan yrkar partiet att det ska vara möjligt att erbjuda en extra timme per dag till totalt 20 timmar per vecka, alternativt att föräldrar ska erbjudas större flexibilitet vad gäller utlägget av timmar.

Motionen riktar in sig mot de så kallade 15-timmarsbarnen. I dagsläget är det tiden 07:30-10:30 som erbjuds. Partiet säger sig ha uppmärksammat att många föräldrar vill ha en ändring, och ser här en möjlighet för kommunen att höja sin attraktivitet. I yrkandet sägs att man ska ha möjlighet till en extra timme per dag, upp till 20 timmar i veckan, samt att föräldrar ska erbjudas större flexibilitet vad gäller utlägg av timmar.

Fullmäktige beslutade ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att påbörja arbetet med en fördjupad översiktsplan för Jäckvik. Den ska ske i samarbete med Trafikverket.

Jäckvik stod i fokus även för nästa ärende. Där antog fullmäktige detaljplanen för Jäckvik 1:10, vilket öppnar möjlighet för etablering av ett trettiotal nya tomter i byns västra ände.

Fullmäktige antog en revidering av de lokala ordningsföreskrifterna. Revideringen innebär att löpning/promenader, cykling och ridning inte är tillåtet i preparerade skidspår i Arjeplogs kommun. Regeln gäller både klassiska skidspår och skatespår.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x