070-344 20 23

Redan nu – ett halvår tidigare än beräknat, öppnas den nya bron över Dainaksundet. Viktor Halin, från entreprenörsfirman GRK, och Pär Berglund, Trafikverket, gläds åt att arbetet med att bygga bron gått snabbt och bra. FOTO: Peder Lundkvist

Den nya Dainakbron är nu öppen för trafik, ett halvår tidigare än beräknat.

– Bron är klar att köra på, det som fattas är asfaltbeläggningen och den kommer nästa år, säger Pär Berglund, Trafikverkets delprojektledare.

Den gamla bron över Dainaksundet, en hängbro, stängdes med omedelbar verkan efter en besiktning 2019. Sedan dess har trafiken letts om via Laisvall, vilket exempelvis nneburit en omväg på cirka två mil för boende i Båtsjaur.

Den nya Dainakbron är tvåfilig, och tillåter alltså möten. Den är nu öppen för trafik, fram till våren när den stängs för att asfalteras. FOTO: Peder Lundkvist

Det besked som tidigare lämnats var att den nya bron skulle öppnas för trafik sommaren 2023. Men från och med fredag den 2 december släpps nu trafiken fram, över den tvåfiliga bron.

I ett pressmeddelande från Trafikverket sägs dock att bron kommer att stängas igen för under perioden 15 maj-30 juni 2023. Då ska beläggningsarbetet utföras.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x