070-344 20 23

Isak Utsi fortsätter som kommunalråd i Arjeplog. Han fick 13 röster, och motkandidaten Madelene Aheinen Westerlund fick 6 röster.

Isak Utsi sitter kvar som kommunalråd i Arjeplog. Det stod klart efter en sluten omröstning i kommunfullmäktige, där valet stod mellan honom och Folkinitiativets Madelene Aheinen Westerlund.

Inför val av ledamöter till kommunstyrelsen begärde Folkinitiativet att fullmäktige skulle använda sig av proportionellt val med heltalsmetoden. Detta gav partiet chans till ytterligare en plats i kommunstyrelsen.

– Min pappa satt femtio år i fullmäktige och lärde mig två saker. Den ena saken var ”Begär aldrig proportionellt val”, sa Britta Flinkfeldt, Socialdemokraterna.

Därefter följde en lång ajournering, där partiernas gruppledare, fullmäktiges presidium och sekreterare diskuterade Folkinitiativets yrkande.

Efter ytterligare ajournering och diskussioner, där Folkinitiativet drog tillbaka förslaget om proportionellt val och istället föreslog heltalsmetoden, blev det så att två av mandaten i kommunstyrelsen lottades ut mellan Folkinitiativet, Centerpartiet och Vänsterpartiet.

Lottningens utfall förändrade dock inte den av valberedningen föreslagna mandatfördelningen, vilket innebar att Vänsterpartiet och Centerpartiet fick de två mandaten. Ett enigt fullmäktige antog sedan valberedningens förslag till ledamöter.

Kommunstyrelsen har därmed följande utseende: ordförande Isak Utsi (S). Ledamöter Görgen Åberg (S), Christina Wallström (S), Per Lampinen (L), Sara Dahlberg (L), Madelene Aheinen Westerlund (FoAr), Erik Quist (FoAr), Sigrid Granström (V) och Sten-Åke Nilsson (C).

Till posten som kommunstyrelsens ordförande fanns två förslag, Isak Utsi och Madelene Aheinen Westerlund. Den slutna omröstningen gav 13 röster på Isak Utsi, 6 röster på Madelene Aheinen Westerlund och 1 blank röst.

Som ordförande i MBR-nämnden ville Folkinitiativet se Caroline Thorfve, och socialdemokraterna hade föreslagit Britta Flinkfeldt. Efter sluten omröstning med röstsiffrorna 13-6 (samt en blank röst) blev Britta Flinkfeldt ordförande.

Så här ser styrelser, utskott och nämnder ut under mandatperioden 2023-2026 efter beslut i kommunfullmäktige:

Fullmäktiges presidium: ordförande Mats Abrahamsson (S). 1:e vice ordförande Jan Davidsson (FoAr) 2:e vice ordförande Veronica Burman (S)

Fullmäktiges revisorer: Lisa Angberg (opol.), André Karlberg (V), Stefano Vigolo (opol), Laila Lundgren-Sundström (C) och Anna-Karin Sundkvist (FoAr).

Allmänna utskottet: ordförande Isak Utsi, Åsa Larsson, Madelene Aheinen Westerlund.

Sociala utskottet: ordförande Per Lampinen, Christina Wallström och Erik Quist.

Barn- och utbildningsutskottet: ordförande Görgen Åberg, Hanna Dahlberg, Maria Mattsson.

Miljö- , bygg och räddningsnämnden: ordförande Britta Flinkfeldt, Anders Burman, Micael Cermenius, Caroline Thorfve, Philip Mattsson.

Budgetberedningen: ordförande Isak Utsi, Christina Wallström, Anna Håbet, Sten-Åke Nilsson, Erik Grähs, Madelene Aheinen Westerlund,

Styrgrupp för strategisk utveckling: Isak Utsi, Madelene Aheinen Westerlund, Sten-Åke Nilsson, Sigrid Granström, Anna Håbet.

Styrelsen för Stiftelsen Silvermuseet: Lars Holmgren (opol), Isak Utsi, Madelene Aheinen Westerlund.

Styrelsen för Stiftelsen Arjeploghus: ordförande Mats Abrahamsson, Åsa Larsson, Bengt Melin, Erik Quist, Ulrika Andersson.

Handikapp- och Pensionärsrådet: Per Lampinen och Britta Flinkfeldt.

Styrelsen för näringslivsbolaget Argentis AB: Isak Utsi, Madelene Aheinen Westerlund

Representant i Pite älv ekonomisk förening: Pontus Lundberg (opol)

Representant i vägsamfälligheterna: Marlen Jonsson Nord

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x