De höga elpriserna ger ökade intäkter till Arjeplogs Skogsallmänning, och inför nästa år ser kraftproduktionen ut att ge mer pengar än skogsavverkningarna.

– Det är första gången vi budgeterar en högre intäkt för elproduktion än för avverkning, konstaterade skogsförvaltaren Fredrik Gustafsson när han presenterade 2023 års budget för stämman.

Under 2023 räknar Allmänningen med att få in 3,7 miljoner kronor på försäljning av elström från Sälla. Fram till sista november i år uppgick intäkterna för kraftproduktionen till 2,9 miljoner kronor, och Fredrik Gustafsson räknar med att det kommer att landa på närmare 4 miljoner innan det här året är slut.

– Vi har gjort en upphandling bland flera elköpande parter, och säljer vår ström till rörligt pris. Årets intäkter går långt över vad vi budgeterat med, sa han.

Beskedet och budgeten vann stämmans gillande.

Fredrik Gustafsson informerade också om att Vattenfall meddelat att området vid Luvliebe Storbatjevárrie sydost om Arjeplog inte är aktuellt för vindkraftsetablering. Vid vårstämman informerades delägarna om att Vattenfall undersöker möjligheterna till etablering av vindkraft på allmänningens marker, och ett av de områden man då ville titta närmare på var just Luvliebe Storbatjevárrie.

– Där finns bland de bästa uppmätta vindförhållandena i Sverige, men fågel- och naturvärdesinventeringarna som gjorts utesluter en vindkraftsetablering just där. Vattenfall tittar vidare på andra områden, och ska förhandla med samebyn och kommunen. Men ingen etablering sker utan att delägarna får säga sitt, sa Fredrik Gustafsson.

Allmänningsdelägarna sa samstämmigt ja till ett bidrag på 150 000 kronor för iordningställande av en lokal för fordonsbesiktning.

– Det här vill jag yrka riktigt kraftigt bifall till, det här är till nytta för hela samhället och det är precis sådant här allmänningen ska göra, sa Sten-Åke Nilsson.

Bifall blev det också till förslaget att inrätta ett bidrag till delägarna för rågångskäppar. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ersätta 30 % av kostnaden för rågångskäppar.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x