Eldshowen med gruppen Phire var ett uppskattat inslag i filmfestivalen Ljusglimt.

Den hållbara filmfestivalen Ljusglimt ordnades för andra året. Sammanlagt kom mer än 100 personer på de olika inslagen lördagen 26 december.

– Det blev spännande samtal om hur vi kan skydda skog och bidra till klimatomställningen utan att förstöra andra naturvärden, säger projektledaren Malin Åkesson från Naturskyddsföreningen i Arjeplog.

Mest folk kom på eldshowen utomhus med gruppen Phire från Luleå. Flera filmer visades, bl. a den uppmärksammade snowboardfilmen ”Tracks” från Kirunafjällen om hur klimatförändringen hotar vintrarna, och ”Luzzu” om hur det storskaliga trålfisket och EU-regler pressar bort det småskaliga hållbara fisket i Medelhavet.

Nina Pettersson, Linda Strandenhed, Daniela Nedelcheva och Malin Åkesson. Fyra av kvinnorna bakom filmfestivalen Ljusglimt.

Under dagen föreläste Nina Pettersson från Naturskyddsföreningen Norrbotten som arbetar med projektet ”Klimatanalys Norr” för att kartlägga målkonflikter vid bland annat de stora industrisatsningarna för klimatomställning. En utmaning är det extremt ökade elanvändningen i fossilsnål stålproduktion och batterifabriker. Samt ökat resursutnyttjande av mineraler och annat.

Skogsbruk, vindkraftsanläggningar och gruvor krockar också med renskötseln och andra intressen. Vi ska se om de olika näringarna kan samexistera utan att viktiga värden går förlorade, säger Nina Pettersson.
Malin Åkesson i Naturskyddsföreningen Arjeplog tycker det är bra att industrisatsningarna granskas och tycker att de borde mana till eftertanke om vårt sätt att leva.

– Det är en orimlig ekvation att försöka lösa klimatkrisen endast med tekniska lösningar. Vi borde fokusera på hur vi kan minska resursanvändningen genom t. ex mindre bilkörning och mer återbruk och återvinning, säger Malin Åkesson.
Vindeläven och Laisälven har kommit med på listan över världens så kallade ”biosfärområden”. Daniela Nedelcheva berättade om deras arbete för att få företag, föreningar, forskare och kommuner längs älven att samarbeta. Man söker ”lokala lösningar för globala utmaningar”.

En klimatsmart tacobuffé var en del av filmfestivalen Ljusglimt.

 

Samtalet kom att handla en del om hur vi kan öka matproduktionen lokalt och regionalt, bl. a med inspiration från en gemensam odling i Mellanström. En utmaning som lyftes fram är brist på matkällare och större lagringsutrymmen, en deltagare berättade att hon haft stora mängder potatis som ingen kunde ta emot på grund av bristen på förvaring.

Vid fjolårets festival bildades en skogsgrupp som lever vidare och försöker hejda kalavverkningar i känsliga områden. Musikvideon Sveaskog med gruppen Glesbygd´n blev en tydlig illustration av engagemanget för ett mer hållbart skogsbruk.

 

 

Festivalen Ljusglimt ordnades på biografen i Arjeplog samt på Kyrkströmsgården där det serverades klimatsmart tacobuffé tillagad av kocken Lennart Nässil. Filmfestivalen arrangerades i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x