Det kommer att bli tufft ekonomiskt för Arjeplogs kommun nästa år. Det varnade ekonomichef Nina Laestander för vid måndagens fullmäktige.

– Höga kostnader och minskad befolkning gör det svårt, sa hon.

Skatten förblir dock oförändrad, och taxorna höjs med bara 4 %, trots att inflationen beräknas bli mycket högre.

Isak Utsi föreslog att man ska titta på ett nytt ramverk för taxor, som ger kommunstyrelsen möjlighet att justera taxorna under året.

– En av anledningarna till att vi inte höjer taxorna med åtta procent är att vi inte vet hur hög inflationen blir. Jag funderar på om vi kan hitta ett annat arbetssätt där taxorna kan justeras under året, och yrkar att vi ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda ett nytt ramverk för taxor, sa han.

Förslaget gick igenom, med stöd av samtliga partier utom Folkinitiativet.

När verksamhetsplanen och budgeten skulle fastställas begärde Erik Quist ordet.

– Vi i Folkinitiativet har inte varit med och utformat budgeten, och det har varit svårt att få information. Först i fredags fick vi ett möte med kommunchefen där vi kunde få svar på några av våra frågor. Vi har inte haft någon möjlighet till insyn, och kommer att rösta därefter.

Budget och verksamhetsplan för 2023-2026 fastställdes av fullmäktige. Folkinitiativet reserverade sig mot beslutet.

När val av valberedningens ordförande skulle ske fanns tre förslag. Vänsterpartiet föreslog Erik Grähs, Socialdemokraterna föreslog Mats Abrahamsson och Folkinitiativet föreslog Maria Mattsson.

Fullmäktiges ordförande Mats Abrahamsson ajournerade mötet, och efter ajournering drog socialdemokraterna tillbaka sitt förslag. Istället föreslog de John Wennström, Centerpartiet. Även Folkinitiativet drog tillbaka sitt förslag och ställde sig bakom förslaget på Erik Grähs. De begärde även en sluten omröstning, som slutade med att John Wennström valdes till ordförande. Röstsiffrorna blev 13-8.

Sex stycken medborgarförslag, som passerade fullmäktige i februari, har ej beretts färdigt. Det föranledde ordföranden Mats Abrahamsson att uppmana till en skyndsam handläggning.

Till vigselförrättare valdes kommunchef Peter Andersson och som samisk vigselförrättare valdes Nina Lango.

Fullmäktige antog riktlinjer för exploateringsavtal och markanvisningsavtal.

– Exploateringsavtal finns i många kommuner, men är nytt för Arjeplog. Man kan säga att det är ett påtryckningsmedel som kommunen kan använda sig av för att se till att detaljplaner genomförs, förklarade byggnadsinspektör Christian Claesson.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x