Oskar Stålnacke, Caroline Thorfve, Erik Quist, Maria Mattsson, Jan Davidsson och Madelene Aheinen Westerlund är Folkinitiativets ordinarie ledamöter i fullmäktige. Hur stort deras inflytande blir återstår att se, sedan Liberalerna backat från en planerad valteknisk samverkan. Vid mandatperiodens första fullmäktige gjordes inga val till nämnder och utskott, det sker först den 12 december.

Mandatperiodens första kommunfullmäktige har hållits, men hur maktbalansen kommer att se ut de kommande åren är fortfarande oklart.

– Vi har sett en möjlighet att fördela inflytandet och posterna i nämnder och utskott mellan flera partier. Vi kom så långt i förhandlingarna att ett avtal om valtekniskt samarbete låg på bordet. Samma eftermiddag som det skulle skrivas under drog sig Liberalerna ur. Nu kan det bli en ganska sned fördelning av mandat, säger Madelene Aheinen Westerlund, Folkinitiativet.

Det nybildade partiet Folkinitiativet kom in som näst största parti i Arjeplog, och har sex mandat i fullmäktige. Socialdemokraterna har nio mandat, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna två mandat var.

Folkinitiativet har nu bestämt sig för att berätta om de diskussioner som förts med andra partier.

– Transparens är viktigt, och vi vill att väljare och medborgare ska få veta vad som sker och vad som står på spel, säger Madelene Aheinen Westerlund.

I det valtekniska samarbetet som förhandlades fram skulle Folkinitiativet få kommunalrådsposten och posten som ordförande i fullmäktige. I utbyte skulle Centerpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna få plats och inflytande i nämnder och utskott.

– Vi vill tänka nytt och åstadkomma förändring och maktskifte. Det skulle vi kunna göra genom ett lagarbete, där vi ger andra partier möjlighet att få ordförande- och ledamotsposter i utskott och nämnder, säger Madelene Aheinen Westerlund.

Men i nuläget ser det ut som om det samarbetet inte blir verklighet.

– Liberalerna har gått till val på att de vill ha ett maktskifte. Vi har erbjudit dem möjligheten att skapa ett maktskifte, men de drog sig ur i sista stund, säger Erik Quist, Folkinitiativet.

Per Lampinen, Liberalerna, menar att man inte kommit så långt som till ett färdigt avtal.

– Det får stå för dem. Jag har inte sagt att jag skulle skriva under något avtal. Vi har fört diskussioner, sedan har vi diskuterat frågan i partiet och kommit fram till att vi inte ville gå vidare med det samarbetet.

I övrigt vill Per Lampinen inte kommentera saken.

– Vi hade förhandlat fram ett samverkansavtal som Liberalerna drog sig ur. Det beslut vi tagit i partiet är att får vi inte en majoritetssamverkan ska vi stå i opposition, säger Erik Grähs, Vänsterpartiet.

På frågan om Vänsterpartiet kan tänka sig en samverkan med socialdemokraterna svarar Erik Grähs:

– Vi har inget medlemsbeslut på det.

Sten-Åke Nilsson, Centerpartiet, hoppas att förhandlingarna fortsätter.

– Jag tycker att vi hade bra diskussioner om samarbete. Liberalerna och Vänsterpartiet har varit drivande i det här, och jag tror inte att sista ordet är sagt. Ett samarbete är enda sättet för alla partier att säkra sina platser. Det sämsta alternativet är om vi blir tre små partier, då blir det lotten som får avgöra.

– Utan den här samverkan ser vi att bredd och inflytande i nämnder och utskott urholkas. Men valen hålls först den 12 december, och vår dörr står öppen för nya diskussioner, säger Madelene Aheinen Westerlund.

 

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x