Sara Sundström, bitr. rektor Silverskolan, medverkade i ett panelsamtal om Biblioteksdöden. Arjeplog utgör ett undantag, och lyfts fram som ett gott exempel när det gäller möjligheterna att inspirera unga till läsning.

Sara Sundström, biträdande rektor på Silverskolan, medverkade under Bokmässan i Göteborg vid ett seminarium om bibliotekens roll. Det ser illa ut i Sverige med färre läsande unga och färre bibliotek. Men det finns undantag.

– Tack och lov har vi löst det på bästa möjliga sätt i just Arjeplog, berättade hon.

En rysare värdig en kriminalscen. ”Biblioteksdöden ökar klyftorna” var tema för ett seminarium om antalet folkbibliotek som minskar och att bara en tredjedel alla skolelever har tillgång till bemannade skolbibliotek. Yukiko Duke var samtalsledare.

Först ut var Eva-Lis Sirén, Lärarstiftelsen och tidigare ordförande i Lärarförbundet.

–  Infrastrukturen och förutsättningarna för läsning rivs ned framför ögonen på oss. Det här är fakta som svider.
Hon höll upp den nya rapporten från Lärarstiftelsen och manade till omedelbar handling.

– En bristande tillgång till bibliotek ökar klyftorna i samhället och utan bibliotek är vi inget läsvänligt land. Icke-läsande barn leder till en icke-fungerande demokrati.

– Regeringen måste agera och gå från ord till handling med en proposition som ger barn tillgång till bemannade skolbibliotek.

Sara Sundström har under många år engagerat sig i Lärarförbundet, även som förtroendevald i styrelsen. Hon är lärare och biträdande rektor i Arjeplog.

– Men tack och lov har vi löst det på bästa möjliga sätt i just Arjeplog. Vi har ett integrerat bibliotek nära skolorna. Grundskolans elever har till exempel en särskild tid varje vecka där de är på biblioteket för att bli inspirerade till läsning. Vi är en liten kommun och tar stöd i personkännedom.

Yukiko Duke var samtalsledare när Läsrörelsen och Lärarstiftelsen arrangerade seminarium på Bokmässan. Från vänster Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarstiftelsen, Petter Odmark, analyschef Reform Society, Sara Sundström, Silverskolan i Arjeplog, och Elisabet Niskakari, skolbibliotekarie Möllevångsskolan i Malmö.

Arjeplog visar sig också hamna på plats två, alltså näst bäst i landet, i det speciella biblioteksindex som presenteras i rapporten om Biblioteksdöden. Detta index består av tre variabler: Inköpta böcker kommunala bibliotek, antal per 1000 invånare, antal folkbibliotek per 1 000 invånare och till sist nettokostnad per invånare för varje folkbibliotek. Eftersom skolbibliotek och folkbibliotek har smält samman till ett – vilket inte är ovanligt i kommuner med litet befolkningsantal – kommer Arjeplog i särställning.

– Visst är det roligt med platser som Arjeplog, sa Petter Odmark, men överlag menade han att det finns en ”futtighet när det gäller stödet till biblioteken”.

– Infrastrukturen för barns läsning rivs ner framför ögonen på oss, menar han.

Fotnot:
Vad säger lagen? Enligt Bibliotekslagen ska ”eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek”.
Enligt en rapport från Statens medieråd lägger barn och unga allt mindre tid på att läsa böcker och tidningar, samtidigt som de ofta anser att de borde läsa mer. (Rapport Unga & medier).
För tio år sedan läste 23 procent i åldern 17 till 18 år något varje dag. Idag är det 8 procent. (Källa Statens medieråd).

Text / foto Maria Söderberg

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x