I ett samarbete mellan Arjeplognytt och Naturskyddsföreningen i Arjeplog kommer resultatet av en enkätundersökning bland de lokala partierna att presenteras. Bilden är tagen vid ett planeringsmöte där jag (Marianne Hofman) träffade Malin Åkesson, Naturskyddsföreningen i Arjeplog. FOTO: Jenny Rankvist

Arjeplognytt är min tidning, och kommer att fortsätta vara det inom överskådlig framtid. Precis som den har varit sedan den 6 december 2010 när ursprungsversionen fick sin plats på nätet.

Men Arjeplognytt är också en tidning i ständig förändring längs en bitvis obruten väg, och idag har jag nått ytterligare ett av de mål jag haft längs vägen – ett samarbete med en lokal aktör.

Jag känner glädje och stolthet över att få publicera den enkätundersökning som Naturskyddsföreningen i Arjeplog har gjort inför det stundande valet. Oavsett vad vi tycker och tänker om frågor kring miljö och klimat så är både vår miljö och vårt klimat något vi måste förhålla oss till. Ingen kommer ifrån det. Det är en anledning så god som någon att ge plats för en presentation av våra lokala politikers ståndpunkter.

En annan anledning är att jag är djupt och fast övertygad om att samarbete ger mer, för alla. Under alla de år jag drivit Arjeplognytt har jag hela tiden, ibland mer och ibland mindre, aktivt sökt samarbete med andra aktörer. Jag har också haft flera samarbeten, som alla bidragit till att ge Arjeplognytt:s läsare mer. Ett exempel är Eyes on Barents, ett gränsöverskridande samarbete med redaktioner i Norge, Finland och Ryssland, som bland annat innebar att Arjeplognytt:s läsare kunde ta del av reportage från hela Barentsområdet, och att jag kunde publicera reportage även på samiska.

Det samarbete jag nu inleder är speciellt, eftersom det är första gången jag samarbetar på detta vis med en lokal förening.

Enkätundersökningen bland våra lokala politiker har gjorts av Naturskyddsföreningen i Arjeplog, helt utan inblandning av mig. Arjeplognytts roll i samarbetet är att ge en plats för publicering av resultatet, och på så vis ge er möjlighet att på ett enkelt sätt ta del av de lokala partiernas svar på frågor kring klimat och miljö.

Frågorna i enkätundersökningen har ställts till de lokala partier som ställer upp i kommunvalet. Rubrikerna är: Energi, Skog/Biologisk mångfald, Livsmedel och Återvinning.

Varje parti har också fått möjlighet att komplettera med egna kommentarer, tankar och åsikter kring miljö och klimat. Denna möjlighet har ännu inte nyttjats av något parti.

Hela undersökningen, med samtliga frågor och svar kommer att publiceras här under kommande vecka, tillsammans med kommentarer från den lokala Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen i Arjeplog hoppas att vårt samarbete ska bidra till att öka allmänhetens engagemang för frågor som rör klimat och miljö. Som ägare och ansvarig utgivare för Arjeplognytt hoppas jag att det här ska öppna dörrar till fler samarbeten med lokala aktörer.

Tillsammans blir vi bättre.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x