Denna artikel är en del i en presentation av den enkät som Naturskyddsföreningen i Arjeplog har gjort. Frågorna har ställts till de lokala partierna Liberalerna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Folkinitiativet och Socialdemokraterna. Svaren presenteras nedan i nämnd ordning med respektive partis logotype som inledning. 

 

Arbetar ni för att kommunen ska bli mer självförsörjande på livsmedel? Ja–nej. På vilket sätt?

Nej

 

Nej det finns inga bra alternativ vi skulle bli för sårbara.

 

Nej.

 

Om fler skulle odla lokalproducerat i större skala och de skulle delta in lokala upphandlingar så är det en möjlighet. Men idag finns det inte sådana producenter tyvärr i Arjeplog.

 

Vår hållning är att vi i den utsträckning kommunen kan, också ska, köpa in livsmedel som är producerade i vår närhet eller vår region.

 

Kommentar från Naturskyddsföreningen i Arjeplog:

 I kristider blir vi enormt sårbara om vi inte står för någon matproduktion alls och visst skulle det vara möjligt att hitta vägar för produktion av åtminstone potatis, fisk, ägg och sylt inom kommunen. 

Det är inte troligt att det dyker upp en stor lokal aktör om inte de små producenterna gynnas. Det finns sätt för en kommun att uppmuntra småskalig odling. I Sorsele har kommunen till exempel upplåtit åkermark till förskola och privatpersoner.

Inom ramen för lagen om offentlig upphandling, LOU bör det tecknas avtal som gör att skolbarnen får chansen att äta mat från Arjeplog, i alla fall på hemkunskapen till att börja med.

 

Arbetar ni för att kommunen ska köpa en större andel ekologiska varor? Ja–nej. På vilket sätt?

Nej, vi ser ett större värde i att främst köpa närproducerat.

 

Nej vi handlar med minsta möjliga miljöpåverkan Köpa så mycket som möjligt närproducerat.

 

Ja vi ser till det vid inköp inom Lou.

 

Det är delvis en ekonomisk fråga, ekologiska produkter är positivt och då det är ekonomiskt möjligt bör ekologiska produkter även kunna inhandlas.

 

Nej

 

Kommentar från Naturskyddsföreningen i Arjeplog:

Ekologiska varor kan befrämja den biologiska mångfalden där de framställs. Konstgödsel utarmar jorden. Långa transporter är negativt men står oftast inte för den största miljöpåverkan i produktionskedjan.

I svaren på fråga 13 är det skrämmande nog inget parti som är positivt till ökad självförsörjningsgrad inom kommunen och i fråga 14 föredrar de närproducerat framför ekologiskt. Det blir då oklart hur långt en vara ska kunna transporteras för att politikerna fortfarande ska kalla den närproducerad.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x