Denna artikel är en del i en presentation av den enkät som Naturskyddsföreningen i Arjeplog har gjort. Frågorna har ställts till de lokala partierna Liberalerna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Folkinitiativet och Socialdemokraterna. Svaren presenteras nedan i nämnd ordning med respektive partis logotype som inledning. 

Arbetar ni för att det ska bli lättare att återbruka och återvinna saker och material? Ja–nej. På vilket sätt?

Ja, vi vill utöka möjligheten i till återbruk i kommunen.

 

Ja vi försöker utveckla återvinnings stationen.

 

Ja, bland annat med secondhand.

 

Vi är ett nytt parti och har inte varit inblandade i frågan än. Vi är dock positiva till återbruk. 

 

Ja delvis. Detta då vi i år startar en verksamhet för återbruk som del av daglig verksamhet inom LSS. 

Kommentar från Naturskyddsföreningen i Arjeplog:

Positivt att medborgarförslaget om återvinning och återbruk från Naturskyddsföreningen gick igenom och att loppisarna blomstrar. Det finns mycket att tjäna för miljön på att produkter håller längre och att materialen är möjliga att återvinna, vilket bör vara krav vid upphandling

Nämn ytterligare två miljö- och klimatfrågor i kommunen som ni arbetar för.

Vi jobbar för att man skall kunna bo och jobba i Arjeplog. Vi jobbar med aktiv skall få en fungerande kollektivtrafik. 

Bibehålla den goda vattenkvaliteten. Stödåtgärder för att fjällgås ska fortsätta fortplantas.

 

T.ex. minskat matsvinn, inköp lokalt/regionalt.

Kommentar från Naturskyddsföreningen i Arjeplog:

På den här frågan fanns rimliga förväntningar på att få ansvarsfulla, engagerade och konkreta  förslag på omställning till ett hållbart samhälle, där det är tryggt att leva för våra barn och barnbarn.

Enligt FNs klimatpanel, IPCC går klimatförändringarna och utarmningen av den biologiska mångfalden i en snabbare takt än vad som sagts tidigare.

Ny teknik kommer inte kunna lösa alla problem. Vi står inför en omfattande omvandling av samhället som bland annat innefattar livsstilsförändringar med mindre konsumtion.

För att det ska finnas en chans att begränsa uppvärmningen i enlighet med Parisavtalet, måste alla hjälpas åt både globalt, nationellt och inte minst lokalt.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x