– Vi står inför en sommar utan kollektivtrafik. Varför fungerar det inte när vi behöver det som bäst, och var är dialogen med oss som försöker leva och verka i glesbygden? Caroline Thorfve uttryckte både förtvivlan och frustration under allmänhetens frågestund.

Allmänhetens frågestund vid måndagens fullmäktige ägnades åt ett par av glesbygdens utmaningar – mammografi, bredbandsutbyggnad och kollektivtrafik.

– Vi har kämpat som bara den för mammografibussen, nu ska den försvinna. Vad kan kommunen göra?, undrade Liselotte Modigh.

– Vi har hål i marken och kablar överallt. Räkningarna har kommit, men inget internet. När får Jutis och Jäckvik bredband?, undrade Madelene Aheinen Westerlund.

– Vi står inför en sommar utan kollektivtrafik till Adolfström, utan varuhemsändning och persontransporter, och godsleveranserna fungerar inte. Vi har inte fått någon som helst information om detta. Vem är ansvarig och var är dialogen med oss som försöker leva och verka i glesbygd?, undrade Caroline Thorfve.

Caroline Thorfve berättar att de i tisdags upptäckte att linje 102, den linje som utgör sommartrafiken till och från Adolfström, inte längre finns.

– Det finns inget annat än en efterfrågestyrd trafik måndag och fredag, med begränsat antal platser.

För att få åka med den efterfrågestyrda trafiken måste plats bokas dagen innan. På måndagsmorgonen stod en vandrare vid busshållplatsen och väntade på den buss som inte kom.

– Han hade inte ringt och bokat på söndagen, och måste vänta till fredag. Det är inte hållbart, menar Caroline Thorfve.

Hon ställde frågan till fullmäktige om varför man i oktober tog beslut om att kollektivtrafiken skulle säkerställas, och sedan gör denna förändring utan att ens informera om det.

Kommunchef Peter Andersson svarade att antalet resenärer är för lågt för att man ska kunna upprätthålla en busslinje, att varuhemsändning är svårt på grund av Livsmedelsverkets krav och att kommunen inte kan lägga in godstransport i sin upphandling.

– Vi vet problemet och vi jobbar med frågan men vi har ingen lösning, sa han.

Isak Utsi svarade att kommunen tidigare upprättat samarbete med bland andra posten och bussgods, för att samordna transporter. Han sa också att man haft en webbaserad dialog för allmänheten där kollektivtrafiken diskuterats.

– Kan vi få så mycket som möjligt i fordonen som kör kan vi ha fler linjer. Men kostnaderna har ökat samtidigt som övriga aktörer dragit sig ur samarbetet. Vi ligger på 9 miljoner kronor i finansiering på de här linjerna, och 9 miljoner i en budget på totalt 220 miljoner är mycket pengar, sa han.

Caroline Thorfve var inte nöjd med de svar hon fick.

– Vi har mängder av vandrare längs Kungsleden, jag har aldrig sett så många som åkte kollektivt som förra sommaren. Hur tänker man med trafik endast måndag och fredag? Kan man inte klämma in en tur på onsdag? Varför fungerar det inte, nu när vi behöver det som mest? Och än en gång, var är dialogen med oss?

 

Madelene Aheinen Westerlund berättade historien om bredbandsutbyggnad i Jutis.

– 2014 kom en man ut med löfte om att vi skulle ha bredband inom två år. Vi skrev på kontrakt och hoppades i ett par år. Sen kom Zitius in i bilden med nya löften och vi skrev på nya kontrakt. Man grävde ner en kabel som gick förbi byn. 2020 kom nya maskiner, grävde ner kabel och lämnade kabelhärvor som orsakade problem för snöröjningen. 2021 kom nya maskiner igen, som skulle gräva fram till fastigheterna. Vid nyår var det ett antal personer som jobbade runt masten och kabelgrävande i två-tre veckor. När snön försvann var det hål i marken och kablar överallt. Räkningar har vi också fått, men inget internet. Nu vill jag ha ett besked, när ska vi få något bredband i Jutis, Jäckvik och upp efter Silvervägen?

Peter Andersson tog än en gång till orda.

– Resorna har varit många, det här har inte varit lätt. Vi har tjatat och vi har pratat med Telia. De har en underleverantör som i sin tur har flera underentreprenörer, och man har i olika led tagit beslut som man inte hade mandat att ta. Men den senaste information vi har är att 95 % är klart i Jäckvik, Jutis och Rimobäcken. Det som inte är klart ska bli klart i juli. Projektet ska vara klart och slutredovisat till Länsstyrelsen innan årsskiftet.

När de gäller de områden som erbjuds mobilt bredband istället för fiber har kommunen väldigt lite information.

– Det vi vet är att tre master återstår att uppgradera. Men vi får inte veta vilka master eller områden som berörs, så vi vet inte hur det blir.

Fullmäktiges ordförande Mats Abrahamsson informerade om att Telia ville sätta upp en mast i norra delen av kommunen.

– Kommunen sa ja, men försvarsmakten sa nej. Där finns också ett problem.

 

På Liselotte Modighs fråga om mammografibussarna svarade både Isak Utsi, S, och Per Lampinen, L.

– Vi är lika oroade för mammografibussen som du är. Jag har fört en dialog med mina representanter i regionen och påtalat hur viktigt det här är, sa Isak Utsi.

– Mammografibussarna skulle dras in för att de inte har den bästa tekniken, men vi måste jobba tillsammans för att lösa det här. Det är en viktig fråga för oss alla, sa Per Lampinen.

 

Kommunfullmäktige beslutade utse Stefan Hallnor till Årets Arjeplogare 2021. I motiveringen sägs bland annat: ”Genom sitt stora engagemang för Arjeplogs ungdomar har han bland annat bidragit till ett breddat fritidsutbud, exempelvis genom en isbana för motorburna ungdomar. Vid sidan om detta har han även tagit ett anser för djurlivet i kommun genom att han sett till att minska dödligheten bland vandringsälgar genom utfodring och radioljud, något som också kommit att uppmärksammats stort.”. Utmärkelsen ska delas ut i samband med Arjeplogsdagarna i juli.

 

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2021 fastställdes, liksom delårsrapporten för första kvartalet 2022.

– Det är en bra delårsrapport, vi är på god väg. Redan när oroligheterna i Ukraina började varnade vår kostchef för att vi kunde hamna på trettioprocentiga kostnadshöjningar på livsmedel. Samtidigt ser vi i delårsrapporten att man lyckats tackla de ökade kostnaderna genom smartare inköp. Jag skulle vilja ge en eloge för arbetet med att höja kommunens krisberedskap, sa kommunalrådet Isak Utsi.

Beslut i korthet:

– Inlandsbanan får ett aktieägartillskott på 536 865 kronor.

– Arjeplogs Husuthyrning får köpa mark framför deras fastighet, utanför det som tidigare var Ninas.

-Planeringsförutsättningar för 2023-2026 fastställdes.

-Fullmäktige antog revideringar av Personalpolitiskt program och Kompetensförsörjningsplan.

-Kommunstyrelsen ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare, samt två ersättare per parti som är representerat i kommunstyrelsen.

-Beloppen för kommunalt partistöd blir 30 000 kronor per parti och år i grundstöd, samt 13 000 kronor per mandat och år.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x