Nu är rivningsbeslutet taget, och förberedelser för rivning av det gamla och förfallna hotellet i Laisvall pågår. (ARKIVBILD)

Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort. Det har tagit flera år att komma fram till möjligheten att riva det gamla hotellet i Laisvall, och när det slutgiltiga rivningsbeslutet skulle tas visade det sig att fyra av fem ledamöter i Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden var jäviga. Den femte ledamoten, nämndens vice ordförande, fick därför ensam fatta beslutet.

– Det är lagligt, men inte bra. Det är konsekvensen av att vi är för få som engagerar oss i politiken, säger Sten-Åke Nilsson, ordförande i Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden.

Huset byggdes i början av 1960-talet, och användes som hotell för tjänstepersoner med anknytning till gruvverksamheten i Laisvall. Här fanns också restaurang under en period. Men det har stått tomt, övergivet och förfallet under många år.

Från kommunens sida har målsättningen att få bort byggnaden funnits länge, men det har varit svårt att få kontakt med fastighetens ägare. En expropiering, alltså ett tvångsövertagande av fastigheten är kostsamt.

– Ägaren var svår att spåra, men till slut lyckades vi, och kunde köpa hela fastigheten för 30 000 kronor. Det var ett bra pris, bara advokatkostnaderna skulle ha blivit betydligt högre vid en expropiering, säger Emil Sundström, chef för Samhällsbyggnadsenheten. Nu äger vi fastigheten, och vi har pengar för rivning.

Sedan flera år tillbaka är byggnaden förfallen och trasig. Nu ska den rivas, och ge plats för något nytt, kanske bostäder, kanske en park. (ARKIVBILD)

Kommunstyrelsen tog beslutet om rivning, och kommunen står som sökande för rivningslovet. Det är här jäv-situationen uppstår. Fyra av de fem ledamöterna i Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden sitter även i kommunstyrelsen, och kunde därför inte vara med och ta beslut i den här frågan. Därför blev det den femte ledamoten som själv fick ta beslutet.

– Det här händer inte ofta, och det är helt lagligt, men det är inte bra, det behövs fler politiker. Den som sitter i kommunstyrelsen ska helst inte sitta i MBR-nämnden. Vårt mål inför kommande mandatperiod är att rekrytera fler som engagerar sig så att vi slipper sådan här jävsituationer, säger Sten-Åke Nilsson.

Men beslutet är alltså fattat, och när det vunnit laga kraft kan rivningsarbetet påbörjas. Förberedelserna är igång.

– Vi har börjat titta på vilka miljöfarliga ämnen som finns i byggnaden, och vilka saneringsåtgärder som kan behövas, säger Emil Sundström. Jag kan inte säga exakt när rivningen sker, men den ska ske under det här året.

Vad som sedan ska ske med fastigheten är inte klart ännu. Kommunen står som ägare, och detaljplanen medger att fastigheten styckas upp för bostadstomter.

– Vi får se vad det blir. Kanske blir det bostadstomter, kanske blir det en park. Det beslutet kommer längre fram, säger Emil Sundström.

 

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x