Isak Utsi, S, Albert Lestander, V, Per Lampinen, L, samt Madelene Aheinen Westerlund och Jan Davidsson från Folkinitiativet deltog vid Naturskyddsföreningens lunchsamtal om klimat och miljö. FOTO: JOHAN FJELLSTRÖM

Intresset var stort när Naturskyddsföreningen i Arjeplog bjöd in medborgare och politiker till lunchsamtal om klimat och miljö. Det här var en del av föreningens satsning inför valet.

– Vi hoppas att detta skall sätta press på politikerna att gå från ord till handling när det gäller klimat- och miljöfrågor, säger Malin Åkesson, projektledare för valsatsningen.

Medverkande politiker representerade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Folkinitiativet. Centerpartiet deltog inte vid lunchsamtalet.

Naturskyddsföreningen i Arjeplog har gjort en enkätundersökning bland lokala politiker angående klimat- och miljöfrågor. Föreningen anser att svaren är otillräckliga.

– I politikernas svar föreslås enstaka tekniska lösningar som energieffektiva byggnader och ladd-stolpar. Men det räcker inte med ny teknik, det behövs också bland annat stöd för en förändrad livsstil. Till exempel bättre kollektivtrafik så att vi kan minska bilåkandet, säger Malin Åkesson.

Vi behöver ändrade konsumtionsvanor och minskad förbrukning, menade Liberalernas Per Lampinen. FOTO: JOHAN FJELLSTRÖM

Vid lunchsamtalet togs frågan om förändrad livsstil upp av Liberalernas representant, Per Lampinen.

– Vi behöver ändra våra konsumtionsmönster och förbruka mindre, sa han.

Naturskyddsföreningens ordförande, Harleen Kalkat, vill se en modern och inspirerande plats för återbruk. Föreningen har gjort ett medborgarförslag om detta, och kommunalrådet Isak Utsi, S, lovade att en sådan plats ska bli verklighet. Han lyfte också exempel från andra kommuner som infört ”fritidsbank”, en plats där man kan hyra eller låna exempelvis sportutrustning istället för att köpa eget som endast används vid enstaka tillfällen.

En annan fråga som engagerade vid lunchsamtalet var den om ökad lokal matproduktion, för att minska både sårbarhet och långväga transporter.  Naturskyddsföreningen lyfte fram Sorsele kommun, som har startat lokal matproduktion för sina förskolor, samt odlingslotter för allmänheten.

Isak Utsi, S, berättade om ett odlingsprojekt för ungdomar i Arjeplog, och menade att man kan hämta inspiration från satsningen i Sorsele.

Albert Lestander, V, önskar en ökad förädling av bär, svamp, fisk och annat från skogarna.

Madelene Aheinen Westerlund, från det nybildade partiet Folkinitiativet, förespråkade mat-turism och ökad lokal produktion av ägg.

Naturskyddsföreningen i Arjeplog berättade också om sin skogsgrupp. Föreningen anser att intensiva avverkningar hotar miljö, renskötsel och turism, och önskar att kommunen satsar på kalhyggesfritt skogsbruk.

De närvarande politikerna uttryckte inget intresse av att minska avverkningarna, men kommunalrådet Isak Utsi lovade att titta på nya metoder för kommunens egna skogsareal.

Flera av partierna uttryckte en önskan om mer resurser för skötsel av skyddade områden, för leder, vindskydd, skyltar och broar.

Naturskyddsföreningens lunchsamtal, där lokala politiker fick svara på frågor om klimat och miljö, blev välbesökt. En av frågorna som engagerade rörde lokal matproduktion. FOTO: JOHAN FJELLSTRÖM

Under samtalet berördes även de stora industrisatsningarna i norr. Satsningarna kräver mycket el, och all energiproduktion ger miljöpåverkan. Samtliga partier är positiva till solenergi, men sedan gick åsikterna isär om hur mycket vindkraft, skogsenergi och kärnkraft man vill ha.

Det finns en stor enighet hos partierna om att vinsterna från naturresurser i ökad utsträckning bör vara kvar i den kommun där uttagen sker.

– När industrin nu ropar efter mer el har vi ett bra tillfälle att kräva mer ersättning, sa Lars Igeland, moderator för lunchsamtalet.

Deltagarna vid lunchsamtalet serverades sallad och soppa med lokalt odlad potatis. Alla i publiken hade chans att ställa frågor eller säga sin mening om arbetet för miljöfrågor i Arjeplog.

– Är man inte med på hållbarhet, så är man offside, menade en av de yngre deltagarna.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x