Den 1 juni träder nya lokala trafikföreskrifter i kraft. De nya föreskrifterna innebär sänkta hastighetsgränser i Arjeplogs centralort, parkeringsförbud och nya huvudleder.

– Våra gamla trafikföreskrifter har hängt med länge, och behövde uppdateras. Det är ett långvarigt arbete som nu är klart, säger Emil Sundström, chef för Samhällsbyggnadsenheten.

Beslutet om nya lokala trafikföreskrifter har tagits av Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden.

I dagsläget är hastighetsbegränsningen 50 km/timmen på de allra flesta gator och vägar i tätorten, även i villakvarteren.

– Det är alldeles för högt, man ska inte köra 50 kilometer i timmen i villaområden, säger Emil Sundström.

Från och med 1 juni sänks nu den tillåtna hastigheten från 50 till 40 kilometer i timmen på gator och vägar i samhället.

De nya lokala trafikföreskrifterna innebär också att Strömvägen och Lugnetvägen blir huvudleder, och att det blir förbjudet att parkera på västra sidan av Centralgatan, det vill säga vid trottoaren i ICA-backen.

– Där har det tidigare skyltats om förbud, men de lokala trafikföreskrifterna har inte riktigt hängt med, så därför kom det beslutet med nu, säger Emil Sundström.

Busshållplatsen utanför Silverskolan, som tidigare hette Kyrkholmsskolan, blir enkelriktad, det blir förbud mot infart via den infart som ligger närmast Verkströmsbron.

På genomfartsleden, väg 95, behålls nuvarande hastighetsbegränsning, 50 km/timmen, enligt beslut i nämnden. Trafikverket har i sitt yttrande sagt nej till den planerade hastighetssänkningen på väg 95.

Längs Strömvägen på Kyrkholmen kommer nuvarande hastighetsbegränsning, 30 km/tim, att behållas.

Under sommaren ska skyltar med de nya hastighetsbegränsningarna sättas upp.

– VI har, eller kommer att, informera om de nya trafikföreskrifterna på kommunens hemsida, säger Emil Sundström.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x