Madelene Aheinen Westerlund och Erik Quist toppar Folkinitiativets lista inför höstens kommunval.

Madelene Aheinen Westerlund, Jutis, är Folkinitiativets första namn på valsedeln inför höstens kommunval i Arjeplog.

Det nyetablerade partiet presenterar en valsedel med 24 namn, och bland dem finns såväl personer som tidigare representerat andra partier, som de som aldrig engagerat sig politiskt tidigare.

– Vi känner en stor stolthet över vår lista, här finns en bred kompetens och många unga som nu vill engagera sig och skapa förändring, säger Madelene Aheinen Westerlund.

Folkinitiativet kom till när det blev känt att Hornavanskolan hotades av nedläggning och den protestlista med drygt 800 namnunderskrifter som lämnades in av två skolungdomar inte gav någon respons från kommunfullmäktige.

En mindre grupp människor, med lärare i spetsen, inledde då arbetet med att få fram en formellt korrekt namninsamling med krav på folkomröstning i skolfrågan.

Folkomröstningen genomfördes i september ifjol, och 42,1 % av de röstberättigade i Arjeplog deltog. Mer än hälften av dessa, närmare bestämt 57 %, röstade för att behålla gymnasieutbildningen vid Hornavanskolan.  Vid ett extrainsatt fullmäktige i november tog kommunfullmäktige så beslutet om nollintag på Hornavanskolan från och med hösten 2022.

Folkinitiativets andranamn på den valsedel som nu presenterats, Erik Quist, kommenterade beslutet om nollintag så här då: ”Ett historiskt misstag – men också starten för en förändring i Arjeplog… Det är dags att väljarna får en opposition och ett alternativ.”

Så inleddes arbetet med att etablera ett nytt parti.

– Vi menar att demokratin satts ur spel, och att det är dags för förändring. Det har varit en lång vandring med mycket jobb och mycket nytt att lära sig och sätta sig in i för att bilda ett parti. Men nu är vi äntligen med på banan, och vi räknar med att kunna röra om rejält i grytan efter höstens val, säger Madelene Aheinen Westerlund.

– Vi är oerhört glada och imponerade över uppslutningen bland arjeplogarna. Det understryker behovet av den förändring som Arjeplog både förtjänar och behöver. Vi brinner naturligtvis för utbildning, gymnasiefrågan är vårt ursprung, men vi brinner lika mycket för bland annat byarnas fortlevnad och att utveckla näringslivet. Vi vill också ge bra service och en öppenhet från kommunen gentemot invånarna, säger Erik Quist.

– Att kunna erbjuda ungdomar gymnasieutbildning i Arjeplog är viktigt, och den frågan kommer vi att stöta och blöta på många möten framöver, men vi vill mycket mer. Det är inte bara när det gäller skolfrågan som det krävs förändring och nytänkande. Det behövs ändring på många saker och många håll i samhället, och vi har en bred representation av människor och kompetens i vårt parti, säger Madelene Aheinen Westerlund.

Att Madelene Aheinen Westerlund, som arbetar som lärare, skulle se sitt namn överst på en valsedel vid höstens val var inte något hon kunde föreställa sig för ett år sedan.

– Nej, det fanns inte på min karta. Jag har, som så många andra, varit en soffpotatis som tyckt en massa, men inte engagerat mig politiskt. Jag växte upp i brukssamhället Hagfors i Värmland, där Palme och Erlander talade vid 1:a maj. Jag har tagit demokrati för givet men oroat mig allt mer över den utveckling som sker i samhället. Det har blivit allt svårare att rösta. I höstas efter folkomröstningen blev det tydligt att demokratin satts ur spel och det kändes inte bra. Det finns ingen opposition i Arjeplog, och det finns ingen transparens så att man vet vad beslut grundas på. De förslag som framkommer förkastas alldeles för snabbt.

Efter noggrant övervägande bestämde sig Madelene Aheinen Westerlund att ställa upp som Folkinitiativets främsta kandidat inför valet.

– Jag vet att första namnet på listan är viktigt, och det var inte något jag strävat efter. Flera namn har varit aktuella. När jag blivit föreslagen så har jag funderat mycket. Jag har fått stöttning hemma och bland vänner. Nu har jag växt i uppgiften och jag är redo att ta det förtroende jag fått.

Att starta och forma ett nytt parti tar sin tid, och valprogrammet är ännu inte slutgiltigt fastställt.

– Vi filar på vårt valprogram och våra valfrågor, men saker och ting måste få ta tid i början. Jag ser det som en stor styrka att vi har så många namn och så stor spridning på listan inför valet, vi har bra kompetenser, erfarenheter och utbildningar. Vi är färska som politiker, men alla vi som finns med på listan är villiga att engagera oss, och beredda att lära oss de processer som leder till beslut.

Så här ser Folkinitiativets lista inför höstens kommunval ut:

 1. Madelene Aheinen Westerlund, Jutis
 2. Erik Quist, Arjeplog
 3. Caroline Thorfve, Adolfström
 4. Jan Davidsson, Arjeplog
 5. Oscar Stålnacke, Arjeplog
 6. Maria Mattsson, Arjeplog
 7. Inger Holgersen, Arjeplog
 8. Josef Rönnholm, Arjeplog
 9. Sofia Finnsson, Arjeplog
 10. Åse Sundström, Racksund
 11. Guido van den Berg, Jutis
 12. Anna Karin Sundqvist, Adolfström
 13. Anna Alnqvist, Arjeplog
 14. Mattias Persson, Arjeplog
 15. Ulf Mattsson, Stentorp
 16. Anna Thorfve, Adolfström
 17. Ekaterina Carlsson, Arjeplog
 18. Roy Andersson, Arjeplog
 19. Ulrika Andersson, Arjeplog
 20. Anders Marklund, Arjeplog
 21. Lisa Hansen, Stenudden
 22. Nicklas Wikström, Arjeplog
 23. Mona Fjellström, Arjeplog
 24. Gunnar Fjellström, Arjeplog
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x