När alla verksamheter måste spara, behöver även politikerna dra sitt strå till stacken.

Det menar Vänstern och Liberalerna, som vill att arvodet till kommunstyrelsens ordförande ska sänkas till 75% av inkomstbasbeloppet inför nästa mandatperiod.

De fick stöd vid voteringen från delar av Centerpartiet, men lyckades inte uppnå majoritet i fullmäktige.

– Jag tycker att han ska ha fullt arvode, alltså 100 procent. Vi tycker inte att han ska bli den lägst betalda tjänstemannen i Arjeplogs kommun. Då kanske vi måste se över lönerna för alla andra och det är jag inte beredd att gå med på, sa Sten-Åke Nilsson, (C).

Inför mandatperioden 2023-2026 har en arbetsgrupp sett över arvodesreglementet och föreslagit nya bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda. Gruppen föreslog att kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalrådet, ska få ett arvode utbetalt månadsvis motsvarande 75 % av inkomstbasbeloppet.

Den delen av förslaget vållade diskussion i kommunstyrelsen, och slutade i att kommunstyrelsen föreslog oförändrat arvode, det vill säga 100 % av inkomstbasbeloppet, till kommunstyrelsens ordförande.

– Det här handlar om nästkommande mandatperiod. Det mest skäliga är att vi fortsätter med oförändrat arvode. Bakgrunden är att det är ett väldigt stort ansvar, dygnet runt, och arvodet ska vara i samma nivå som kommunchefens ersättning. Jag yrkar bifall till ks förslag, sa Mats Abrahamsson, (S).

Erik Grähs, (V) yrkade att arvodet ska sänkas till 75 % av inkomstbasbeloppet.

–Vi tycker det är viktigt även i en liten kommun med begränsade resurser att även politiken hjälper till och sparar pengar, sa han.

Per Lampinen, (L), menade att kommunstyrelsens förslag är oskäligt och osolidariskt.

– Vi måste spara inom alla verksamheter, då är det inte mer än rätt att även politiken drar sitt strå till stacken. Det är oskäligt och osolidariskt om inte vi kan bidra när alla andra måste göra det.

Elisabeth Bramfeldt, (V), påpekade att arvodet är högst per capita i hela Norrbotten.

– I andra frågor jämför vi med liknande kommuner, men när det gäller arvodet till kommunstyrelsens ordförande görs inga jämförelser. Det här är dyrast i hela Norrbotten per capita, kanske i hela Sverige, sa hon.

Fullmäktige beslutade att arvodet ska vara 100 % av inkomstbasbeloppet. Voteringen slutade med röstsiffrorna 11-8. Förutom (V) och (L) röstade Centerns Nina Lango och Johan Hermansson för en sänkning av arvodet. Vänstern och Liberalerna reserverade sig mot beslutet.

När frågan om revidering av verksamhetsplan och budget för 2022-2025 togs upp, yrkade Per Lampinen på att man istället för att lägga pengar på att riva ABF-huset (gamla Nomadskolan) ska öronmärka 1 miljon kronor till utökat gatuunderhåll.

– Jag yrkar bifall på kommunstyrelsens förslag, att låta pengarna finnas kvar till kommunstyrelsens förfogande. Vi har haft en dialog med den sammanslutning som vill göra något med ABF-huset, och de kommer senast i mars månad att återkomma med en indikation på om föreningen har möjlighet att driva och renovera fastigheten i egen regi. Är det så att de inte ser möjligheter att göra det dom har tänkt sig kan vi använda pengarna till att riva fastigheten. Vi ska använda pengarna till människor, inte lokaler. Idag har vi många oanvända lokaler som vi inte behöver, sa Isak Utsi (S).

Efter votering som slutade med röstsiffrorna 17-2 beslutade kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Liberalerna reserverade sig mot beslutet.

Ett nytt särskilt boende för barn och unga startas i Arjeplog. Det är korttidsboendet Regnbågen som nu övergår till ett särskilt boende. Socialchef Robert Cortinovis informerade fullmäktiges ledamöter om förändringen.

– Det är en ny verksamhet, som vi inte haft tidigare. Vi har beviljat ett barn särskilt boende, och det vi då har att välja mellan är att ordna det i egen regi eller att köpa plats utanför kommunen. Vi har gjort en kostnadsberäkning som visar att det blir betydligt dyrare att köpa plats utanför kommunen. Det blir också svårare för familjen med resor, så ett särskilt boende i kommunen är bättre ur familjens perspektiv.

Ett enigt fullmäktige sa ja till att göra om korttidsboendet till ett särskilt boende.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x