Eva Karlberg, Årets Arjeplogare 2020, samt Dan Marklund och Elisabeth Lestander, Årets Arjeplogare 2019, hyllades vid fullmäktiges sammanträde.

Årets Arjeplogare 2019 och 2020, samt personal som jobbat 25 år hos Arjeplogs kommun hyllades vid måndagens fullmäktigesammanträde.

Vid mötet togs även beslut om att Stiftelsen Arjeplogshus kan påbörja försäljning av elevhemmet Stugan.

Ulf Lundström, LInda Karlberg och Anna-Lena Sundstén var de tre som uppmärksammades för 25 års anställning hos Arjeplogs kommun. Därefter presenterades  och hyllades Årets Arjeplogare för 2019 (Maria Söderberg, Elisabeth Lestander och Dan Marklund) och för 2020 (Eva Karlberg).

När det blev dags att ta beslut om försäljning av elevhemmet Stugan uppstod en viss förvirring vid presidiet. Kommunfullmäktiges ordförande Mats Abrahamsson anmälde jäv, och vice ordförande Elisabeth Bramfeldt ville inte ta över klubban eftersom hon hade ett eget yrkande i ärendet. Istället skulle Veronica Burman vara ordförande, men hon lämnade över klubban till Elisabeth Bramfeldt.

Det innebar att fullmäktiges ordförande plötsligt både tvingades ge sig själv ordet för att kunna presentera sitt yrkande, och sedan begära votering. En votering som hon därefter fick be fullmäktige godkänna, innan Veronica Burman fick återta klubban för att fastställa vilka av de tre förslagen som voteringen skulle gälla.

Socialdemokraternas förslag, som presenterades av Isak Utsi och blev fullmäktiges beslut, innebär att stiftelsen kan påbörja försäljning, men måste återkomma till fullmäktige med föreslagen köpeskilling innan köpet kan avslutas.

Elisabeth Bramfeldt menade att frågan inte bör avgöras förrän efter valet 2022.

– De som bor på elevhemmet ska ha rätt att bo kvar tills de avslutat studierna. Arjeplog kommun är inne i en väldigt negativ spiral, och om kommunen hade lagt ner lika många timmar på utveckling av gymnasieskolan istället för nedläggning av skolan så hade den här frågan inte varit aktuell. Jag är mycket besviken, sa hon.

Isak Utsi påminde om att man i budgeten, som fastställts av kommunfullmäktige, inte har någon finansiering för elevhemmet från och med hösten 2022.

– Det här beslutet säger bara att stiftelsen har möjlighet att påbörja försäljning, inte när de ska göra det, sa han.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x