Åsikter och uppgifter i texten är skribentens egna.

Hej.
Värdera nu era beslut noggrant, gör inte vidareutbildning till en klassfråga. Kostnader som kommunen ev kan spara in genom att låta studierna ske på annan ort landar till viss del istället på föräldrar.
Att hålla ett boende på annan studieort, samt resor åt o fram emellanåt täcks inte helt av bidrag. Inte alla föräldrar kommer kunna mäkta med de extra kostnaderna. Följaktligen riskerar då utbildning att redan på gymnasienivå bli en klassfråga.

Att ta beslut om nedläggning innan ett seriöst förslag på alternativ lösning presenterats känns oseriöst. Skellefteå-förslaget upplevs verkligen inte genomarbetat eller utrett ordentligt. Framstår mer som en oförankrad idé. Ett seriöst förslag bör åtminstone innehålla en rimlig boendelösning, konsekvens- och kostnadsanalys för hela förslaget där resor och boende ingår, annars är det inte ett rättvist substitut för den befintliga skolan budgetmässigt, samt att lösningen är hållbar över tid.

Tänk dessutom över värdet som den befintliga skolan o dess personal o elever har för kommunen!
Gör inte en nedläggning som en enkel lösning för lokalbehov, om det nu kan vara det som trycker på?

Risken är överhängande att vi framgent förlorar väldigt kompetenta och välutbildade medborgare som vill fortsätta arbeta enl. sin utbildning och kompetens. Medborgare som är aktiva även inom näringsliv och föreningar i kommunen.

Tack

JL

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x