Styrgruppen för strategisk utveckling i Arjeplog lägger fram tre alternativ för framtida gymnasieutbildning i Arjeplog. Alternativen ska tas upp vid kommunstyrelsens nästa sammanträde, nu på måndag.

De tre alternativen lyder enligt följande: 1) Fortsätta driva Hornavanskolan. 2) Ingå i samverkan med Skellefteå och/eller Arvidsjaur. 3) Nollintag till Hornavanskolans program från och med höstterminen 2022.

Styrgruppen för strategisk utveckling har haft två möten sedan folkomröstningen genomfördes den 19 september. Vid det första mötet uppmanade kommunalrådet Isak Utsi samtliga partirepresentanter att ta med sig frågan tillbaka till sina partier för diskussion. Styrgruppen beslutade då även att bjuda in Folkinitiativet till ett möte angående framtidens gymnasieutbildning.

Folkinitiativet krävde då att konsulten Anna Lundqvist, som har gjort en utredning om Hornavanskolans framtid, skulle vara med på mötet. Något möte blev inte av, och den 4 oktober möttes Styrgruppen för strategisk utveckling igen. Då beslutade gruppen att lägga fram de tre ovan nämnda alternativen till kommunstyrelsen.

I protokollet noteras att Mari-Teres Ögren (S) reserverar sig mot alternativ 2 och 3. Liberalerna hade ingen representant med på detta möte.

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x