070-344 20 23

Åsikter och uppgifter i texten är skribentens egna.

Det verkar råda en viss förvirring kring vem som har tackat nej till vad, vem som sagt vad, och vad som egentligen är sant. Låt oss reda ut begreppen.

För det första så var vi verkligen intresserade av att samtala med kommunen. Vi accepterade dock inte mötesvillkoren då de var allt annat än realistiska. Vi skrev om detta på arjeplognytt.se redan den 23:e september där vi i detalj redogjorde för hur vi såg på framtida samtal och samarbete. Ändå går Isak Utsi ut i media och sprider den felaktiga bilden av att vi skulle ha tackat nej till samtal. Varför han så flagrant sprider osanningar får ni fråga honom om, han får stå för sina egna handlingar och uttalanden. Vi kan bara konstatera att det han sade inte är korrekt.

Per Lampinen sade på Kommunstyrelsens möte att grundskolan haft köpstopp på grund av gymnasiet. Enligt väl insatta källor så finns inga köpstopp, och skolan kommer att gå i mål under budget för andra året i rad. Köpstopp ligger en bra bit bakåt i tiden, och det finns inget konkret som tyder på ett direkt samband mellan Hornavanskolan och köpstopp i andra verksamheter. Även Per får stå för felaktigheter i sina egna uttalanden, så jag hänvisar med varm hand till honom för den som vill veta mer om sakfrågan.

Vad som oroar oss är den attityd vi ser från politiskt håll. Vilda felaktigheter sprids, och utan att skämmas vill man smyga över ansvaret på befolkningen. Man verkar på vissa håll anse att Folkinitiativet borde ha löst situationen, när inte de styrande klarade av det.

Folkinitiativet vill klargöra följande: Vi är inte, och kommer aldrig att vara, ansvariga för att styrande politiker misslyckats med att utveckla skolan och resten av Arjeplog. Vårt uppdrag är inte att rädda folkvalda från att se dumma ut. Vi var villiga att bidra med vårt kunnande och våra goda idéer, men det tåget har gått nu. En inbjudan med armbågen som följs av felaktiga påståenden om oss, det är ingen bra grogrund för den där ömsesidiga respekten vi pratat om.

Den dagen vi bildat ett parti som sitter i Fullmäktige och har reellt inflytande över politiken, den dagen kan den typen av kritik vara relevant. I dagsläget framstår det bara som ett desperat försök att rättfärdiga det faktum att man struntar i, och kör över folkomröstningens resultat. Man låtsas bry sig mer om vad man gissar att de som inte röstat tycker än inriktningen den röstande delen av befolkningen pekat ut. Allt för att man avser tvinga på befolkningen sin förutbestämda ståndpunkt som man dolt tämligen illa under det gångna året. Det, om något, är demokrati- och folkförakt.

Albert Lestander, vi sträckte ut en hand till dig och erbjöd oss att förklara våra bevekelsegrunder. Du svarade aldrig, utan valde att blint tro på vad en av dina politiska motståndare påstod om oss, det vill säga att vi skulle ha tackat nej till samtal. Du lyssnade hellre på osanningar från en politisk konkurrent än talade med vanligt folk. Inte undra på att fler och fler trogna gamla vänsterväljare pratar om att överge partiet.

Folkinitiativet Arjeplog kommer gå vidare med de åtgärder som står till buds för att frågan inte ska självdö och för att förse Arjeplog med en livskraftig, levande, fritänkande opposition. Vi försvinner inte, så mycket kan vi säga redan nu.

Till er politiker som talar sansat, respektfullt, och håller er till sanningen – en eloge till er. Vi ser er också, och ser fram emot att prata med er igen.

Erik Quist – Folkinitiativet Arjeplog

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x