Kommunstyrelsen föreslår nollintag på Hornavanskolan från och med höstterminen 2022. Mari-Teres Ögren (S), reserverade sig mot förslaget. Hon yrkade på fortsatt drift och utveckling av Hornavanskolan.

Frågan kommer slutgiltigt att avgöras av kommunfullmäktige.

Frågan om gymnasieutbildningens framtid i Arjeplog låg som punkt 27 på dagordningen när kommunstyrelsen inledde mötet, men flyttades upp till första ärende. Kommunstyrelsens ordförande Isak Utsi inledde med att öppna upp för en diskussion.

Mari-Teres Ögren var först ut att begära ordet.

– Som jag sagt tidigare: vi måste våga ha framtidstro i vår kommun. Hornavanskolan signalerar att kommunen tror på utveckling, och vi har dessutom haft en folkomröstning som sagt sitt. Ung som gammal vill ha liv och rörelse på Plass´n. Jag hoppas att kommunstyrelsen kan ta till sig det här, sa hon, och lade samtidigt sitt yrkande som innebar fortsatt drift och utveckling av Hornavanskolan.

Så begärde Per Lampinen (L) ordet.

– Min ståndpunkt är som tidigare att vi har inte råd att driva gymnasiet som vi gjort. Det har inte framkommit några nya fakta, vi vet inte mer nu än vad vi visste för ett år sedan om hur vi ska kunna få ekonomi i en fortsatt drift. Jag tror inte att någon som sitter här vill lägga ner skolan, men vi måste rätta oss efter en ekonomisk realitet. Jag ser inget annat alternativ än nollintag på gymnasiet och samverkan med de som går att samverka med, Arvidsjaur och Skellefteå ligger närmast till hands.

Erik Grähs (V), yrkade på nollintag från och med höstterminen 2022.

– Det här är inget roligt beslut att fatta, men det blir svåra konsekvenser för andra verksamheter om vi fortsätter, så jag säger nollintag.

Per Lampinen och Isak Utsi (S) ställde sig bakom yrkandet, efter att Isak Utsi och Erik Grähs enats om ett tillägg som ger kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta för samverkan med Skellefteå och/eller Arvidsjaur.

Albert Lestander (V), instämde i att beslutet inte är roligt att fatta.  Han berättade om hur han var med och tog beslut om att starta gymnasium i Arjeplog, och beslut att utveckla skolan genom att starta BST-programmet. Idag går beslutet åt ett helt annat håll. Han berättade också att Vänstern inte är eniga i frågan.

– Inom vårt parti är vi splittrade i den här frågan, en del går på Eriks linje, andra går på Mari-Teres linje. Jag skulle tro att det rör sig om ungefär 50/50 åt vardera håll. För min egen del har jag försökt göra någon slags beräkning. Som Fredrik visat behöver vi ungefär 60 elever per år för att gå runt, då skulle vi behöva få hit ungefär 200 barnfamiljer. Att det skulle ske på kort tid ser jag som orimligt. Därför kommer jag att gå på Eriks förslag, sa han.

Kommunstyrelsen beslutade så att föreslå fullmäktige nollintag på Hornavanskolan från och med höstterminen 2022. Isak Utsi påpekade också att en sådan fråga normalt sett är en verksamhetsfråga kan avgöras av rektor, men att man i det här fallet ändå väljer att ta ärendet hela vägen till fullmäktige.

Mari-Teres Ögren reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x