070-344 20 23

Åsikter och uppgifter i inlägget är skribentens egna. 

En intressant valkampanj börjar vara över, och det är dags att rösta i ödesfrågan om Hornavanskolans framtid. Mycket har sagts, och utifrån mitt perspektiv går det att sammanfatta några viktiga, avgörande punkter:

1. Kommunen har i dagsläget inget lagligt alternativ till skolan i dess nuvarande form.

Skellefteå kommun har i dagsläget inte tillstånd för fjärrundervisning i den omfattning som krävs, och det finns inga garantier för att de får det heller. Det är ytterst tveksamt till om det ens finns utrymme inom rådande lagstiftning för att lösa problemet.

2. Många av politikerna förstår pinsamt lite av hur skolvärlden fungerar.

Medan mängder av förälder oroar sig över hur deras barn ska få det stöd de behöver för att klara sina studier så finns det på fullt allvar politiker som anser att vi kan vara lugna, för det är Skellefteås problem. Samtidigt saknar de både kunskaper och idéer för hur det i praktiken ska gå till.

3. Det finns ingen motsättning mellan att driva teoretiska program och att ha lärlingsutbildningar.

Jag, och många med mig, ser gärna både lärlingsutbildningar och lokala teoretiska program. Anledningen till att det inte finns lärlingsutbildningar har hittills varit att lösa de praktikplatser som behövs. Att släppa in ungdomar på sitt företag kräver både resurser och utbildning i handledning.

4. Nej, det finns inga fördelar med fjärrundervisning framför klassrumsförlagd undervisning.

Vad än politikerna säger – det finns inga pedagogiska fördelar med fjärrundervisning. Tekniken kan vara ett utmärkt hjälpmedel, men det är också det enda det är. Alla lärare, skolledare, och andra sakkunniga jag pratat med är rörande eniga. Gå inte på deras faktalösa argument, detta handlar om pengar och inget annat.

5. Politikerna har varken svarat tillfredsställande på Folkinitiativets frågor, ungdomarnas frågor, eller på vanligt folks frågor.

När kritiska frågor ställts så kommer ofta innehållslösa plattityder till svar. Ibland med invävda anklagelser av olika slag. När man sedan ber om ett korrekt svar så är det ofta tyst.

6. Politikerna har misslyckats med sitt uppdrag.

De har haft ett helt år på sig att inhämta den kunskap som krävs för att dra adekvata slutsatser. Istället för att göra det har man konsekvent vägrat lyssna på sakkunniga, och istället lyssnat på en utvald skara människor som förvisso saknar rätt kunskaper, men som säger vad de vill höra. Det är för blekt.

Vi har politiker som förespråkar ett förslag som det inte ens finns lagstöd för. Man har heller inte kunnat påvisa några vinster för Arjeplogs ungdomar med förslaget. Det handlar bara om att spara pengar, och det är högst tveksamt om man ens gör det. Gör om, gör rätt.

Min egen slutsats är enkel: Att rösta för att fortsätta driva skolan och utveckla den är det enda trovärdiga alternativet, trots politikernas hot om skattehöjningar och nerdragningar. De kommer troligen att verkställa sina hot även om vi startar fjärr. Det är ingen hemlighet att Arjeplog behöver mer pengar, så varför inte utveckla en skola som på sikt kan generera pengar? Låter betydligt trevligare än skattehöjning.

Erik Quist, Folkinitiativet

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x