Åsikter och uppgifter i inlägget är skribentens egna. 

Snart är folkomröstningen här och efter mycket debatt och inlägg på sociala medier är det dags att besluta sig för vilken framtid vi vill ge våra ungdomar. Därför vill vi inom Liberalerna belysa debatten med ytterligare fakta och bemöta den analys som folkinitiativet gör.

1. Skolverkets regler säger förvisso att fjärrundervisning endast får bedrivas till 50% per läsår, men möjligheten att söka om dispens finns. Tjänstepersoner vid Skellefteå kommun och de sakkunniga de har varit i kontakt med ser det mer som en formalitet än en reell risk.

2. Att föräldrar oroar sig för sina barn är naturligt. Att vi politiker bara skjuter över eventuella problem till Skellefteå kommun stämmer inte även om det är dem som kommer vara huvudman vid en lösning med fjärrgymnasium. Vi liberaler kommer göra det vi kan för att våra ungdomar ska få det så bra som möjligt och kommer ha dialog med företrädare för Skellefteå kommun för att försäkra oss om detta. Kraven för att ge elever i behov av extra stöd just det stöd förändras inte bara för att huvudmannen är en annan än Arjeplogs kommun.

3. Vi precis som folkinitiativet ser kombinationen av yrkesförberedande och studieförberedande program som ett steg i rätt riktning för våra ungdomar, vilket är något vi kan erbjuda vid ett samarbete med Skellefteå.

4. Att fjärrundervisning skulle vara det samma som klassrumsförlagd undervisning är det nog ingen som tror eller påstår och inget som vi inom Liberalerna har sagt. Varför vi inom Liberalerna argumenterar för en fjärrlösning med Skellefteå kommun är för att den ekonomiska situation vi befinner oss i gör att vi inte kan bedriva gymnasieutbildning i egen regi. Då skulle det naturliga alternativet för många vara att bara stänga Hornavanskolan och låta elever och föräldrar lösa det själva. Det vill inte vi, vi vill göra det bästa för våra ungdomar med de resurser vi har och då kan ett fjärrgymnasium vara ett alternativ till att åka iväg redan första året på gymnasiet.

5. Vi är inte rädda att svara på frågor. Vi har fått några frågor ställda direkt till oss och dessa har vi svarat på, ingen av dessa har varit från någon representant för folkinitiativet. Vi har även varit aktiva i sociala medier och svarat på frågor. Vi uppmanar till debatt och att medborgare ställer frågor om det politiska arbetet istället för att spekulera på sociala medier. Ingen fråga är för svår, tuff eller dum, vi välkomnar dem alla.

6. De siffor som vi inom Liberalerna stödjer vår åsikt på har tagits fram av kommunens egna tjänstepersoner som är både utbildade och kompetenta nog att utföra det arbetet, de har utan egen agenda och på ett oberoende sätt levererat siffror och fakta till oss politiker som underlag för beslut. Att upprepade gånger utpeka personer som inkompetenta är något som vi hoppas slippa i kommande politiska debatter eller någon annanstans.

Att det skulle finnas vinster för ungdomarna med ett samarbete istället för att lägga ner gymnasiet är uppenbar. Ungdomar som läser yrkesförberedande program kan studera samtliga tre år på plats i Arjeplog. De som läser studieförberedande program kan läsa sitt första år på plats i Arjeplog och ha längre tid på sig att förbereda flytten. Dessutom får alla ungdomar från Arjeplog samma prioritering i kön till programmen som Skellefteås egna ungdomar.

Att hålla sig fast vid en skola som kostar skattebetalarna mer pengar än nödvändigt, mer pengar än det finns kan bara sluta på ett sätt; neddragningar i andra verksamheter och skattehöjning. Om någon har en genomarbetad idé med kalkyler och antagningsprognoser för nya program så är det inget som kommit till vår kännedom. Det har uttryckts idéer, men bara varit just idéer. Tyvärr har dessa saknat tydlig finansiering och som vid närmare analys visat sig ha höga ekonomiska risker och låg sannolikhet för lönsamhet både på kort och lång sikt. Det uppdrag vi politiker har är att förvalta skattepengarna på bästa sätt för att ge invånarna så mycket som möjligt för pengarna. Vi har också ett ansvar mot de olika förvaltningarna att kunna utföra sitt uppdrag på bästa möjliga sätt och skapa en bra arbetsmiljö för de som jobbar där. Detta kommer inte vara möjligt om vi har för höga kostnader inom vissa delar av verksamheten.

Per Lampinen, Liberalerna Arjeplog

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x