Åsikter och uppgifter i inlägget är skribentens egna.

I Oskarshamn har ett folkinitiativ tvingat fram en folkomröstning gällande äldreboenden i kommunen. Även där har kommunen formulerat valsedlarna på det sättet att skattehöjning ingår i ett av alternativen. SKR har behandlat frågan och anser att detta är olämpligt då det ”i sak inte är det som de röstande ska ta ställning till”.

Vi i Folkinitiativet Arjeplog har hela tiden hävdat att Arjeplogs kommun behandlar vår folkomröstning på ett olämpligt sätt, och det ser ut som att SKR håller med. Det är nämligen så att valsedlarna i Oskarshamn är intill förväxling lika de i Arjeplog. Kommunen där har till och med tagit med ett tredje alternativ där man inte tar ställning.

I Oskarshamn har politikerna tagit fram en ny text, med tydliga ja- och nej-alternativ. Den inledande texten nämner förvisso fortfarande ökade kommunala kostnader, men är följt av en tydlig fråga med lika tydliga svarsalternativen. Ja, Nej och Avstår.

Vi kräver nu att Arjeplogs kommun skyndsamt hanterar detta ärende och följer rekommendationerna från SKR. Om detta kräver att man ändrar datum för folkomröstningen så förutsätter vi att kommunen löser den biten. Hör av er till Oskarshamn för tips.

Annars visar man inte respekt för folkstyret och den demokratiska processen.

Erik Quist, Folkinitiativet

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x