Uppgifter och åsikter i texten nedan är skribentens egna. 

Gymnasieelever får inte ha mer än 50% av sin undervisning som fjärrundervisning under ett läsår. (4a kap 3§ gymnasieförordningen). Se länk här.

Tillstånd för fjärrundervisning kan endast sökas och fås för ett läsår i taget. Se länk till Skolinspektionen, regler och ansvar här.  Se länk till Skolinspektionen, ansökan fjärrundervisning här. 

Se även 21 kapitlet 2-3 och 9 §§ skollagen. Länk finns här.

Fjärrundervisning innebär interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid. Se länk här.

Jan Davidsson, lärare Hornavanskolan.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x