Åsikter och uppgifter i inlägget nedan är skribentens egna.

Politikens hantering av framtidens gymnasieskola är inget annat än ett svek mot kommunens innevånare, ungdomar och personal. Det är förvisso positivt att kommunens styrande politiker har en samsyn och kan enas i viktiga framtidsfrågor. Men att processa frågan så långt som till konsensus och vägval utan att involvera personalen är ytterst anmärkningsvärt och mycket dåligt arbetsgivarskap.  Det signalerar ett von oben perspektiv, där man från politikens håll inte är intresserad av att involvera eller lyssna på kommunens värdefulla resurs, sina högutbildade anställda. Att presentera förslaget om fjärrgymnasium som ett sätt att behålla skolan är att föra allmänheten bakom ljuset. Det innebär de facto en nedläggning av Hornavanskolan. Det kommunen behöver stå för är studiehandledare på plats under första året. Vem ska axla den rollen? Då beslutet grundas på besparingar så har åtminstone jag svårt att tro att man tänker betala för att  lärare ska utföra detta mindre kvalificerade uppdrag till priset av en erfaren lärares lön.  Man har i alla fall inte i den information jag tagit del av gett några som helst garantier för att den personal kommunen kommer att stå för kommer att vara annat än inkastare och tekniksupport.

Som politiker resonerar man kanske att ställningstagandet handlar om kommunens framtid, om att ta ansvar för sina ungdomar. Jag tycker dock att man även här sviker ungdomarna och föräldrarna. Man erbjuder ungdomarna att läsa på fjärr under första året för att år 2 och 3 flytta, men man tar inte ansvar för att det rent praktiskt ska gå att genomföra. Så länge man inte säkerställer att alternativet också innebär att eleverna är garanterad boende i Skellefteå till en rimlig peng blir det en socioekonomisk fråga. Familjer med stark ekonomi kan puffa sina ungdomar att plugga i Skellefteå medan ungdomar i ekonomiskt svagare familjer inte kommer att klara av att betala marknadshyror på lägenheter man, om man har tur, får tag på i ett växande Skellefteå.

Kommunen har stora ekonomiska problem på grund av ett minskande medborgarantal, så mycket är klart. Det krävs politiskt mod för att komma till rätta med. Men mod innebär också att lyssna. Mod innebär att våga satsa. Lyssnar man inte brett så vet man inte heller vad som är modigt eller dumdristigt att satsa på. Att inte lyssna är fegt och rent av ett svek mot alla medborgare i kommunen.

Anonym

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x