Åsikter och uppgifter i inlägget nedan är skribentens egna. 

Alternativet ”Ja, till att vi verkar för att starta ett fjärrgymnasium med både yrkes- och studieförberedande program i Arjeplog.”:

Första året  studier på gymnasieprogrammet innebär att eleverna bor och läser i Arjeplog mot Skellefteå, på distans. Arjeplogs kommun måste hålla med personal, lokaler, skolskjuts och lunch hemma i Arjeplog. Samt betala till Skellefteå för elever som är inskrivna på ett program.

Se prislistan nedan. 1a året får Arjeplogs kommun 10% rabatt på avgiften.

Andra och tredje året av utbildningen året bor eleven i Skellefteå och går på gymnasiet där. Föräldrarna får ordna bostad i Skellefteå på en redan hårt ansträngd bostadsmarknad och betala för detta.

Arjeplogs skattebetalare kommer att betala för varje elev som går i Skellefteå eller någon annanstans enligt  Skolverkets riksprislista OBS summan är för ett läsår, (av tre).

Grundbelopp för år 2021 (kr/elev och bidragsår inklusive moms) exempel
Program exklusive måltider / inklusive måltider

Naturvetenskapsprogrammet   89 700 / 95  200

Samhällsvetenskapsprogrammet   83 400 / 88  900

Teknikprogrammet   96 000 / 101 500

Fordonsprogrammet 142 300 / 148 100

Hotell o Turism 105 200 / 111 100

De 96 elever som idag går på gymnasiet genererar nästan 8 000 000 kronor till skolan det här läsåret 2021/2022 enligt nedan

(med reservation för priset för individuella programmet samt eventuella höjningar inför vårterminen)

Fordon 30 elever 148 100 kr per år. Totalt 4 443 000 kr.

Hotell turism 6 elever 111 100 kr per år. Totalt 666 600 kr

Individuella 4 elever 88 900 kr per år. Totalt 355 600 kr

Natur 7 elever 95 200 kr per år. Totalt 666 400 kr

Samhälls 19 elever 88 900 kr per år. Totalt 1 689 100 kr

Summa 7 820 700 kronor.

Ökade arbetstillfällen och skatteintäkter i Skellefteå.

Ökade intäkter för Skellefteå gymnasium.

Ökade intäkter för näringsidkarna i Skellefteå.

Färre arbetstillfällen och mindre skatteintäkter i Arjeplog.

Minskade intäkter för näringsidkarna i Arjeplog.

Verksamheter som fortfarande behöver lokaler i Arjeplog och som redan idag belastar Gymnasieskolans budget (utöver gymnasieskolans fjärrstuderande elever och personal) är Svenska För Invandrare (vuxna), Individuella programmet, Individuella programmet språkintroduktion, Lärcenter (vuxna), KOM-vux, Grund-vux, Kulturskolan.

Alternativet ”Ja till att vi ska driva Hornavanskolan, detta kan komma att finansieras med neddragningar i andra verksamheter i första hand och i andra hand en skattehöjning.”:

Flera personer som bor i Arjeplog och köper varor och tjänster av näringsidkarna.

Flera arbetstillfällen i Arjeplog.

Bibehållna eller ökande skatteintäkter i Arjeplog.

Ett levande näringsliv i Arjeplog.

Möjlighet att behålla olika idrottsanläggningar som till exempel badhus, sporthall, skidspår med mera.

Möjlighet för Arjeplogs kommun att rekrytera ungdomar för arbete inom äldreomsorgen.

Möjlighet att utveckla Hornanskolans riksintag på fordonsprogrammet till en ökad inkomst för Arjeplogs kommun.

Alternativet ”Jag tar inte ställning.”:

Bra att du har engagerat dig i folkomröstningen. Du litar helt och hållet på politikerna och låter dem ta beslutet i frågan.

Länk till Skolverkets riksprislista finns här. 

/ Folkinitiativet.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x