Sarah Öjbrandt och Alexander Flinkfeldt tog emot röster i samband med dagens folkomröstning i Arjeplog. 949 personer röstade i frågan om framtidens gymnasieutbildning. 

42,1 % av de röstberättigade i Arjeplog har sagt sitt om framtidens gymnasieutbildning. Majoriteten av dem vill behålla Hornavanskolan, även om det innebär en skattehöjning.

– Budskapet till politikerna är tydligt. Skolan ska vara kvar, säger Erik Quist, Folkinitiativet.

Kommunalrådet Isak Utsi vill inte kommentera folkomröstningen eller valdeltagandet.

– Vi får återkomma när vi har diskuterat saken och tagit ställning till hur vi ska värdera resultatet, säger han.

Dagens folkomröstning är en historisk händelse, det är den första kommunala folkomröstningen i Arjeplog. Frågan om framtidens gymnasieutbildning har väckt debatt och engagemang, liksom utformningen av valsedlarna till folkomröstningen.

De tre alternativen var:

”Ja till att vi verkar för att starta ett fjärrgymnasium med både yrkes- och studieförberedande program i Arjeplog.”

”Ja till att vi ska driva Hornavanskolan, detta kan komma att finansieras med neddragningar i andra verksamheter i första hand och i andra hand en skattehöjning. ”

”Jag tar inte ställning i frågan.”

– Att förslaget att bevara skolan, trots hotet om skattehöjning på valsedeln, fick en så tydlig majoritet visar klart och tydligt vad folket vill, menar Erik Quist.

Enligt den preliminära rösträkningen, som skedde i vallokalen, vill 57 % av de röstande se en fortsatt drift av Hornavanskolan.

Enligt den preliminära rösträkningen vill 57 % av de röstande att Hornavanskolan ska drivas även i fortsättningen. 39 % röstar för ett fjärrgymnasium och 4 % tar inte ställning.

Under måndagen ska rösterna kontrollräknas, och det definitiva valresultatet fastställas. Folkomröstningen är rådgivande.

– Jag utgår ifrån att alla partier nu ska diskutera och utvärdera folkomröstningen. Den processen startar nu, och vi får återkomma när vi har tagit ställning till hur resultatet ska värderas. Hur den formella gången ser ut får vi se, men frågan kommer säkert att diskuteras när kommunstyrelsen träffas, säger Isak Utsi.

Jan Davidsson och Erik Quist från Folkinitiativet fanns på plats under rösträkningen. Nu börjar en ny väntan på hur politikerna ska ställa sig till valresultatet.

Från Folkinitiativets håll säger Erik Quist att man kommer att fortsätta bevaka frågan, och se vad fullmäktige säger.

– Den här folkomröstningen hade ett högre valdeltagande än det man hade vid folkomröstningen i Luleå, där deltog 38 procent av den röstberättigade befolkningen. Folket har sagt sitt, och vi har en tydlig majoritet för att behålla skolan.

 

 

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x