Utbyggnad av fibernätet pågår nu i bland annat Jäckvik, Jutis, Slagnäs, Stensund och Hällvik. I Racksund är de flesta installationer klara. Andra helgen i juli ska informationsmöten om trådlösa alternativ hållas för de som inte får fiberkabel till sina fastigheter.

Det berättade kommunchef Peter Andersson vid måndagens kommunfullmäktige.

– Det blir ganska många adresser vi får in på den här utbyggnaden, men man har problem från Telias håll att få kontakt med alla fastighetsägare. Vi kan inte lämna ut vårt fastighetsregister, men försöker hjälpa till, sa han.

Peter Andersson informerade också om överföringen av A-net till Telia.

– Zitius tar över driften inom Arjeploghus. Idag är cirka 270 lägenheter uppkopplade, och 44 lägenheter som aldrig haft internet kommer att kopplas upp under sommaren. Under sensommaren kommer man också att koppla in elevhemmet.

Emil Sundström, chef för Samhällsbyggnadsavdelningen, informerade om pågående projekt.

Bland annat berättade han att upphandling pågår för reparation av taket på Medborgarhuset, att arbetena vid Guld-Klas Torg och hamnen ska vara klara sista juni och att man på grund av upphandlingsregler inte kan säga säkert om lekparken på Drottninggatan vid Hall blir klar i år.

– På VA-sidan står Jäckvik i fokus. Där har vi utökat kapaciteten till vattenverket, det är ganska precis klart. Vi kan inte göra någon ny VA-anslutning innan avloppsverket är på plats, och där har vi anbudsöppning i mitten av juli. Vi kommer också att ordna ny belysning i Innervik och Änganäs, i samarbete med Vattenfall, sa han.

Fullmäktige antog nya Lokala ordningsföreskrifter. En skillnad från tidigare Lokala ordningsföreskrifter är att man nu specificerat platser där alkoholhaltiga drycker överstigande 3,50 volymprocent ej får förtäras om inte alkoholtillstånd föreligger. De specifika platserna är Guld-Klas torg, kommunhuset med parkering, busstationen, hälsocentralens omnejd, LSS-boendet, äldreboendet, Medborgarhusets område, idrottsplatsen samt begravningsplatsen.

En annan skillnad är att hundar och hästar inte får vistas på badplatser under perioden 1 juni till 31 augusti. I de tidigare föreskrifterna sades att hund ska vara kopplad på badplatser under tiden 15 maj till 30 september.

Samtliga ärenden på dagordningen klubbades igenom utan debatt i fullmäktige.

När budgeten för 2022-2025 skulle fastställas, ställde Per Lampinen en fråga till kommunalrådet Isak Utsi:

– KS budget har dragits ner från 2 miljoner till 1,5 miljon. Det är en budget som vi använder till oförutsedda utgifter, en buffert. Hur resonerade man när man minskade den?

Isak Utsi förklarade att man dels inte brukar använda hela den tilldelade potten, att frågan diskuterats vid flera tillfällen och att det var svårt att skära någon annanstans.

– Vi hade totalt 27 miljoner kronor till politiska prioriteringar, och vi hade ett långt samtal med förvaltningen för att kolla var vi kunde skära ner. Men om vi skulle skära i andra prioriteringar skulle man inte kunna nå de uppsatta målen. En stor del av pengarna går till utbildning. Förskolan ska ner på sin budgetram på sikt. Gymnasieskolans ram är svår att göra förändringar i. Vi befinner oss i en omställningsresa, och det vore lite märkligt att dra undan mattan innan vi vet vilken väg vi ska gå. Därför valde vi att dra ner på på de pengar som står till kommunstyrelsens förfogande.

Folkomröstningen angående Hornavanskolan planeras till den 19 september. Fullmäktige ger dock Valnämnden delegation att ändra datum, för att kunna samordna folkomröstningen med ett extra riksdagsval, om ett sådant ska hållas.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x