Det blir en kommunal folkomröstning om Hornavanskolans framtid. Men den blir inte som Folkinitiativet tänkt sig.

– Vi är glada över att fullmäktige hade modet att skriva historia idag. Men valsedelns utformning gör det här till politikernas folkomröstning, inte folkets. säger Erik Qvist, en av de som står bakom Folkinitiativet.

Efter en kort debatt om valsedlarnas utformning sa fullmäktige ja till att genomföra en rådgivande kommunal folkomröstning om fortsatt drift av Hornavanskolan. Senast frågan om kommunal folkomröstning var uppe för beslut i fullmäktige var när debatten rasade som värst om uranbrytning vid Pleutajokk. Den gången sa fullmäktige nej till folkomröstning.

– Vi fick ja. Det säger något om hur stor och viktig den här frågan är, menar Erik Qvist.

Men han påpekar att Folkinitiativet inte står bakom alternativen på valsedlarna.

– Det är en grov förvanskning av vårt inlämnade förslag. Att vilja undervisa folket vad de ska rösta på är inget annat än ett försök av maktkartellen att splittra befolkningen och skrämma dem till att rösta som etablissemanget önskar. Så länge man inte kan redovisa en konkret kalkyl som utan tvekan kan bevisa att en skattehöjning är nödvändigt, så är det bara ett ogrundat påstående som ingen bör ta på allvar.

På valsedlarna kommer, enligt fullmäktiges beslut, tre alternativ att finnas:

”Ja till att vi verkar för att starta ett fjärrgymnasium med både yrkes- och studieförberedande program i Arjeplog.”

”Ja till att vi ska driva Hornavanskolan, detta kan komma att finansieras med neddragningar i andra verksamheter i första hand och i andra hand en skattehöjning. ”

”Jag tar inte ställning i frågan.”

När ärendet kom upp på dagordningen begärde Mari-Teres Ögren ordet. Hon vände sig mot den föreslagna formuleringen på valsedlarna, och menade att man ska ta hänsyn till vad Folkinitiativet och namninsamlingen begärt, nämligen att alternativen på valsedeln ska vara ja eller nej till fortsatt drift av Hornavanskolan.

– Det sägs att man inte kan ha valsedlar utan information, men vid det vanliga valet står det mitt namn, men ingen information. Väljarna ska naturligtvis få information, men det ska ske vid möten och på andra sätt, innan väljarna går till valurnan. Dom ska inte behöva stå och läsa på valsedeln för att få information, sa hon.

Inger Holgersen påpekade att valsedlarna innehåller flera motiveringar till att inte ha kvar Hornavanskolan i nuvarande form, men inga motiveringar för att behålla den.

Elisabeth Bramfeldt begärde också ordet i debatten.

– Jag biträder Mari-Teres, jag tycker hon diskuterar väldigt sunt, sa hon.

Kommunalrådet Isak Utsi försvarade formuleringen på valsedlarna.

– Jag upplever att vi hittat ett förslag som är väl förankrat i partierna. Jag ser inte det här som en enkel ja/nej-fråga, det är en komplicerad fråga som är tagen ur ett helhetssammanhang. Det är ett beslut som vi vet kommer att få konsekvenser för folks vardag och för folks privatekonomi. Resultatet av en folkomröstning med ja eller nej ser jag som svårt att tolka.

Han sa också att fullmäktige är fria att besluta om vilken formulering som helst på valsedlarna.

– När man lämnar in ett Folkinitiativ vill man att fullmäktige lyfter sakfrågan, det tycker jag att vi har gjort.

I fullmäktiges beslut att genomföra en rådgivande kommunal folkomröstning sägs också att inriktningen är att den ska hållas under september månad 2021.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x