Totalt 30 elever har ansökt till utbildningar på Hornavanskolan inför hösten 2021, enligt de preliminära uppgifter som nu sammanställts.

– Antalet behöriga förstahandssökande är just nu tretton, men allt det här är siffror som kan ändras, säger Fredrik Westerlund, utbildningschef.

Den 12 april ska kommunstyrelsen ta ställning till frågan om antagning av elever till nästa läsår.

I dagsläget når antalet behöriga förstahandssökande inte upp till den nedre gräns som kommunstyrelsen har fastställt (totalt 16 elever). Fyra elever har utbildning vid Hornavanskolan som andrahandsval, och 8 elever som tredjehandsval eller senare. Men antalet ansökningar kan förändras, under flera månader framåt.

– Situationen är komplicerad. Elever som i nuläget inte är behöriga kan bli det vid vårterminens slut, elever kan göra nya val under våren, elever kan påbörja studier på annan ort men sedan välja att byta skola och de norska eleverna gör inte sina val förrän i juni. I dagsläget vet vi alltså ingenting om det faktiska antalet elever, säger Fredrik Westerlund.

 

Fredrik Westerlund menar att det är viktigt att ett beslut i frågan om elever ska antas till utbildning vid Hornavanskolan tas så snabbt som möjligt. Detta påpekas i den tjänsteskrivelse han skickat till kommunstyrelsen.

Kommunalrådet Isak Utsi håller med om att beslutet inte bör skjutas upp för länge.

– I den bästa av världar kunde vi vänta till sommaren innan beslut om antagning tas, eftersom ansökningsprocessen inte är klar ännu. Men det är inte lätt för sökande elever och deras vårdnadshavare att leva i ovisshet så nära inpå höstterminens start

 

Den fråga som ska behandlas av kommunstyrelsen gäller endast antagning av elever inför läsåret 21/22, inte om Hornavanskolans vara eller icke vara i fortsättningen.

– Nej, det långsiktiga beslutet ska tas av fullmäktige, och det kommer längre fram. Vi tittar nu på de förslag och idéer som kommit in för att utveckla skolan och säkra framtiden, och vi jobbar för att frågan om folkomröstning ska komma upp på fullmäktige i april, säger Isak Utsi.

 

Ansökningssiffrorna samt de förslag och idéer som framkommit i samband med utredningen om Hornavanskolan stöts och blöts nu av både politiker och tjänstemän. Styrgruppen för strategiska framtidsfrågor har tillsatt en arbetsgrupp bestående av Isak Utsi, Sten-Åke Nilsson, Erik Grähs och Per Lampinen.

– Vi har återkommande träffar under våren där vi bereder dessa frågor, och första målet är att kommunstyrelsen nu i april ska kunna resonera sig fram till ett beslut i frågan om eventuell antagning av elever. Det är ett beslut som i normala fall fattas av enhetschefen, säger Isak Utsi.

 

Från Folkinitiativets sida ser man de preliminära ansökningssiffrorna som en framgång för Hornavanskolan. Philip Mattsson menar att resonemanget om behöriga och icke behöriga elever är ett felaktigt resonemang, och att alla förstahandsansökningar (totalt 18 stycken) ska räknas in.

– Faktum är att det finns inga behöriga elever alls i det här läget, den slutgiltiga ansökan görs på slutbetyget i nian. Att göra skillnad på elever på det här sättet är inte rättvist. De som går Introduktionsprogram, vilket man ofta gör om man har ett annat modersmål än svenska, får inga betyg alls förrän i nian, och deras ansökningar bör väga lika tungt som andras. Med dem inräknat har vi arton förstahandsansökningar till Hornavanskolan, och det är mycket högre siffror än vad vi hade ifjol vid den här tiden. Nu hoppas vi att politikerna ser den potential och de möjligheter som finns, allt annat vore märkligt.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x