Från 2 mars 2011: Tillväxt överst på dagordningen. Alltid. Vilken bra idé! Vart tog den vägen? / Marianne

Tillväxtfrågan står i fokus för kommunens politiker. Oavsett om de sitter i Socialnämnden eller i kommunfullmäktige.

-Tillväxt kanske inte är det första man tänker på när det gäller vår nämnd, men vi ser det som en mycket viktig fråga, säger Bo Åberg, ordförande i socialnämnden. Han får medhåll av vice ordförande Tone Karlberg.

-Det är en viktig fråga för alla, säger hon.

Första punkt på varje dagordning i styrelser och nämnder i Arjeplog är numera Tillväxt.
Hur punkten hanteras är upp till respektive nämnd.
-Genom att sätta frågan överst på dagordningen markerar vi att den är viktig, förklarar kommunalrådet Britta Flinkfeldt Jansson.

Samtliga ledamöter i kommunstyrelsen har fått boken “Den innovativa kommunen”, som beskriver hur åtta olika kommuner nått framgångar i tillväxtarbetet. Britta Flinkfeldt Jansson hoppas på att få igång ett samtal kring hur tillväxtarbete ska se ut i Arjeplogs kommun.
-Vi kan välja mellan att vara ärendestyrda, att bara ta upp de frågor och handlingar som hamnar på vårt bord, eller så kan vi välja att föra ett resonemang om vad vi vill uppnå, och hur vi vill uppnå det, säger hon.

I den nya Barn- och Utbildningsnämnden, med Rolf Laestander som ordförande, har man valt att utnyttja punkten till en helt och hållet förutsättningslös diskussion. Under årets första möte kom diskussionen att handla om boendesituationen i Arjeplog.
-Vi har folk som vill flytta hit, men inga lediga lägenheter och i princip inga hus till salu, så det här är mycket viktigt att hitta en lösning på, snabbt, säger Rolf Laestander. Men nästa gång kanske diskussionen kommer att handla om något helt annat, som känns angeläget just då.

Förutsättningslös diskussion är modellen även för socialnämnden. Även här har boendesituationen tagits upp, men det finns också utrymme för att prata om kvalitet inom äldreomsorgen, om ett ljusrum fyllt med värme och sand från Nåtti, och om rätten att ta ett glas vin till maten även om man bor på ett äldreboende.
-Vi tror mycket på det här sättet att jobba, förklarar Bo Åberg. Ordet tillväxt kan ha så många olika innebörder, och diskussionerna kan handla om nästan vad som helst.

I dagsläget tas inga konkreta beslut under punkten Tillväxt. Det handlar just om att skapa diskussion, och en medvetenhet hos politikerna.
-Dyker det upp något konkret, så skapar vi ett ärende av det, förklarar Bo Åberg.

I Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden har tillväxtdiskussionerna inte kommit igång ännu.
-Från och med nästa möte ska punkten finnas med på vår dagordning, säger ordförande John Sundström.

Även kommunfullmäktige ska genomsyras av utveckling. Vid måndagens möte presenterade fullmäktiges ordförande Mats Abrahamsson några tankar och förslag på hur fullmäktige ska kunna jobba framöver. Det handlar bland annat om att få igång en dialog med ordförande i respektive nämnd, och om att skapa ett årshjul, med beskrivning av när under året de återkommande frågorna ska behandlas av fullmäktige.
-Jag tror att vi kan få ett betydligt livfullare fullmäktige, sa han.

Ovanstående artikel publicerades i Arjeplognytt den 2 mars 2011

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x