Från 22 mars 2011: God service, tillgänglighet, medborgarnas behov… Det låter bra. Men det blir inte alltid så. Särskilt inte för de som inte kan använda digitala tjänster. /Marianne

Det behov som Försäkringskassans servicekontor tillgodoser ska tillgodoses även i framtiden. Men det kommer att ske genom andra, mer kostnadseffektiva kanaler. Det framgår av det svar som riksdagsledamoten Maria Stenberg fått från socialförsäkringsminister Ulf Kristersson.

-Vad ska man säga?, funderar Maria Stenberg bekymrat.

“Avser socialförsäkringsminister Ulf Kristersson vidta åtgärder för att säkerställa god service och tillgänglighet från Försäkringskassan till medborgare som bor i Sveriges glesbebyggda kommuner?”
Så löd frågan som Maria ställde, med anledning av att Försäkringskassan stänger kontor på flera platser.

Ulf Kristersson skriver i sitt svar att det är viktigt att man, oavsett var i landet man bor, får en god service, och att medborgarnas behov av hjälp och service ska ligga till grund för hur kontakterna ska utvecklas.
“Det finns idag olika kanaler för myndigheterna att möta medborgarna. Fysiska möten är ett sätt. Andra sätt är att erbjuda service via internet eller telefon vilket är kanaler som har kommit att utvecklas i allt större utsträckning hos Försäkringskassan.”

Han skriver också att det inte är regeringens uppdrag att fastställa hur enskilda myndigheter ska organisera sin verksamhet. Försäkringskassan har gjort en handlingsplan, där de redovisar hur de ska minska verksamheten utan att det får alltför stora negativa verksamhetskonsekvenser, och regeringen kommer att följa arbetet.

Maria Stenberg är kritisk till att service till medborgarna i allt större utsträckning ska ske via telefon eller internet.
-Det finns faktiskt ärenden och människor som behöver ett fysiskt möte och inget virtuellt. Jag känner en oro över framtiden. Utarmningen av samhällsservice i glesbygden påverkar vår förmåga att växa och frodas.

Även Arjeplogs kommunalråd Britta Flinkfeldt Jansson har, tillsammans med elva andra kommunalråd, skickat en skrivelse till socialförsäkringsministern med anledning av att Försäkringskassan stänger servicekontor.

Ovanstående artikel infördes i Arjeplognytt den 22 mars 2011.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x