”Om en anställd vid en myndighet vägrar att lämna ut en handling till en enskild och den enskilde begär myndighetens prövning, ska myndigheten pröva om handlingen ska lämnas ut. Den enskilde ska informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning och om att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att beslutet ska kunna överklagas. ”

Det säger JO, med hänvisning till offentlighets- och sekretesslagen, i sitt svar på min anmälan mot Arjeplogs kommun.

I min anmälan pekade jag även på att Arjeplogs kommun åsidosatte min rätt att ta del av allmän handling, genom att inledningsvis neka till utlämnande av den rapport om Hornavanskolan som gjorts av en extern konsult. Den delen av min anmälan tas inte upp i beslutet från JO.

Beslutet från JO berör därmed endast det faktum att jag, trots begäran, inte fick något skriftligt beslut om att handlingen inte skulle lämnas ut.

”Det som har kommit fram i ärendet ger inte tillräcklig anledning till någon annan åtgärd än att jag påminner om det nu sagda samt skickar en kopia av detta beslut och Marianne Hofmans anmälan till kommunstyrelsen för kännedom.”, skriver chefsjustitieombudsmannen i sitt svar.

Läs tidigare publicerad artikel i detta ärende här.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x