Från 9 mars 2011: Det är naturligtvis ett bekymmer om det inte finns tillräckligt med platser inom barnomsorgen. Men det är väl vad som skulle kunna kallas ett angenämt bekymmer. / Marianne

Antalet barn ökar i Arjeplog, och den barnomsorg som finns idag räcker inte till. Behovet av ytterligare lokaler är akut, och nu ska möjligheterna att hitta en bra lösning snabbutredas.

De prognoser som tagits fram visar att det redan till hösten kan finnas behov av ytterligare 11 platser inom barnomsorgen. Ett år senare, hösten 2012, kan behovet vara ännu större.

Barn- och utbildningsnämnden har därför gett förvaltningen i uppdrag att snabbt se över vilka möjligheter som finns för att öppna en femårs-avdelning med cirka 25 platser.

-Vi måste ta ett snabbt beslut i frågan, och förhoppningsvis ska vi kunna göra det redan i april, säger nämndens ordförande Rolf Laestander, s.

Ovanstående artikel publicerades i Arjeplognytt den 9 mars 2011

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x