Trettiosju förslag för fortsatt drift av Hornavanskolan finns med i den rapport som tagits fram av en extern utredare. Rapporten finns med i handlingarna inför kommunstyrelsens möte på måndag.

Både Folkinitiativet, skolans personal och de fackliga organisationerna ställer sig enligt rapporten bakom ett tidigare inlämnat medborgarförslag om NPF-gymnasium.

Det var i december som kommunstyrelsen, efter förslag från Vänsterpartiet, beslutade att en extern utredare skulle sammanställa och se över de förslag som finns för fortsatt drift av Hornavanskolan.

”Fokus för utredningen har varit att fånga upp konkreta förslag med potential att öka intäkterna eller minska kostnaden.”, sägs i rapportens inledande sammanfattning. Konsulten som gjort utredningen har haft digitala möten med representanter för Folkinitiativet och för politiska partier, med företrädare för fackliga organisationer och med personalen vid Hornavanskolan, samt med representanter för kommunförvaltningen.

Av rapporten framgår att de politiska representanterna (Isak Utsi (S), Erik Grähs (V), Per Lampinen (L) och Sten-Åke Nilsson (C) ) anser att gymnasieverksamheten som den drivs idag är alldeles för dyr. Politikerna menar också att frågan diskuterats i flera år, och att ”…många medborgare bör också ha känt till de strukturella förändringarna…”. De säger också, enligt rapporten, att förslag som ska beaktas måste vara realistiska och ha ekonomiska förutsättningar att förverkligas.

Folkinitiativet står fast vid sitt krav på en folkomröstning, och vill inte att specifika förslag ska ta fokus från denna fråga. De vill inte presentera sina egna förslag i det här skedet. Däremot har de sammanställt en lista på förslag som framkommit via bland annat sociala medier, och den listan finns med i rapporten.

Folkinitiativet, personalen och de fackliga organisationerna upplever att processen varit snabb och informationen bristfällig. De efterfrågar en oberoende utredning med fördjupad analys av förutsättningarna att fortsätta driva gymnasieskola i Arjeplog, och en djupgående analys av vad som skulle hända om gymnasiet läggs ner.

I rapporten föreslår utredaren att inkomna förslag bör analyseras, att kommunens kalkyler och konsekvenser av en nedläggning förtydligas, samt att ett ökat fokus läggs på kommunikation och dialog.

Bland de förslag som finns med i rapporten kan nämnas utbildning med inriktning mot maskinförare, användande av distansteknik för att både köpa och sälja vissa kurser, utveckla och lyfta elevhemmet, minska lokalkostnaderna genom uthyrning av lokaler, inrymma kontor för andra kommunala verksamheter, spetsutbildning med koppling til Silvermuseet, utbildning för slaktare och charkuterister samt busslinje till Norge.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x