Från 23 februari 2011: Det finns fortfarande många föreningar i Arjeplog. Men att ordna föreningsaktiviteter är en svår utmaning i den situation vi befinner oss. Vissa saker kan man förstås göra digitalt, och många föreningar försöker att vara så aktiva det bara går. Andra avvaktar, men såvitt jag vet har ingen förening lagts ner på grund av pandemin. / Marianne

 

Arjeplog har ett brett utbud av aktiviteter, och ett levande föreningsliv.
Men inget är så bra att det inte kan bli bättre.
-Vår uppgift är att slåss för att det ska bli ännu bättre. Kultur, friluftsliv och fritidsaktiviteter måste utvecklas, precis som resten av samhället, sa Christer Andersson, chef för samhällsutvecklingsförvaltningen.

Under två kvällar denna vecka har representanter för olika föreningar träffat varandra och representanter för kommunens nya samhällsutvecklingsförvaltning.
Idéer, funderingar, åsikter och önskemål har framförts och diskuterats, och under båda kvällarna framfördes önskemål på en kontaktperson/samordnare som kan jobba för alla föreningar.

Första kvällen var vikt för idrottsföreningar. Här medverkade representanter för SISU Idrottsutbildarna, för att presentera vad de kan hjälpa föreningarna med.
Ett problem som togs upp till diskussion under kvällen var riksorganisationernas krav på skräddarsydda ledarutbildningar. I dagsläget är det inte möjligt att erbjuda ungdomsledare en gemensam grundutbildning som kan godkännas av samtliga riksförbund.

Andra kvällen blev det mer prat om natur- och kultursatsningar som föreningarna kan vara delaktiga i. Kommunens utvecklingsstrateg Ingela Edholm Forsberg presenterade sig själv och kommunens planer på att söka naturvårdspengar.
-Det finns möjlighet att söka pengar för att ta fram utflyktsguider, vägvisningsskyltar, samverkansprojekt, röja stigar, ta upp slåtterängar och sådant. Allt som har koppling till natur och naturvård, förklarade hon.

Ingela hoppas att föreningarna snabbt kommer in med förslag på projekt som kan finnas med i en ansökan om naturvårdspengar.
-Det är bråttom, ansökan ska vara inne senast 31 mars. Men det vi inte hinner med i år, kan vi försöka ta med nästa år, förklarade hon.

Den 2 mars bjuder kommunen in till en informationsträff för att berättar mer om de möjligheter som finns att söka naturvårdsbidrag.

Ovanstående artikel publicerades i Arjeplognytt den 23 februari 2011

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x