Från 10 februari 2011: Filminspelningar i Arjeplog? Ja, det är väl ingen dum idé. Och det har spelats in en hel del filmer, eller i alla fall delar av filmer här. Nya inspelningar är på gång, och jag hoppas att ännu fler film-makare upptäcker alla möjligheter som Arjeplog erbjuder. / Marianne 

Filmfestivalen, liksom reklamfilmer och långfilmer som spelats in här, har satt Arjeplog på kartan i filmkretsar.

Kanske finns fler möjligheter att utveckla olika verksamheter med filmanknytning här.

Ett första steg är taget vid en träff där representanter för Filmpool Nord informerade om sin verksamhet.

Det var kommunalrådet Britta Flinkfeldt Jansson som bjudit in Filmpool Nord till träffen.
Dessutom bjöds representanter för kommunen, näringslivet, skolan och föreningslivet in.
-Vi är medlemmar i Filmpool Nord, och tanken med träffen var att fler skulle få information om vilka möjligheter medlemskapet kan ge oss, säger Britta Flinkfeldt Jansson.

Lars-Eric Larsson, filmkonsulent för barn och ungdomar, har ett etablerat samarbete med skolan och Filmfestivalen. Bland annat håller han i trådarna för kortfilmstävlingen, som sker i samband med Filmfestivalen.
-Han kan även ge tips och råd om var man kan hitta finansiering till filmprojekt som riktar sig mot barn och ungdomar, berättar Katja Härkönen, informationsansvarig hos Filmpool Nord.

Under träffen diskuterades bland annat Filmfestivalen och dess utvecklingsmöjligheter.
-Det här är en mycket fin festival, som vi skulle kunna marknadsföra rejält, men antalet sittplatser i filmvisningslokalerna begränsar oss. Här pratade vi en del om hur man kanske kan hitta andra vägar att utveckla Filmfestivalen, säger Katja Härkönen.

Att marknadsföra Arjeplog som inspelningsort för riktigt stora långfilmsproduktioner vintertid kan innebära svårigheter på grund av bristen på boende. Men på sommaren och hösten finns bättre möjligheter.
-Det är ju inte vi i Filmpool Nord som bestämmer var filmerna ska spelas in, men vi kan berätta vilka möjligheter som finns och rekommendera olika platser, säger Katja.

I diskussionerna presenterades också idén om ett filmläger för ungdomar till sommaren.

FOTO: Stefan Holm

Ovanstående artikel infördes i Arjeplognytt den 10 februari 2011

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x