Från 25 februari 2011: Samarbete ger mer – för alla. Men någonstans längs vägen fram till idag verkar fördelarna med just detta samarbete ha försvunnit. Bilprovningen finns inte längre kvar i Arjeplog och Hornavanskolans framtid är oviss. / Marianne

Ett samarbete mellan Hornavanskolan och Bilprovningen har visat sig vara lyckat, både för eleverna, skolan och för Bilprovningen.

-Det är mycket kompetenta och duktiga elever som kommer ut från Hornavanskolan, och vi har lyckats knyta till oss några av dem, och erbjudit dem anställning hos oss, säger Börje Eriksson, en av Hornavanskolans kontaktpersoner inom Bilprovningen.

Samarbetet har pågått i flera år. Det har inneburit att elever som gått BST-programmet kunnat välja inriktning Fordonsprovning, och att Bilprovningen erbjudit dessa elever praktikplatser runt om i Sverige.

-Det här har fungerat väldigt bra, och eleverna har varit mycket nöjda med praktikplatserna. Flera av dem har dessutom fått jobb direkt efter utbildningen, berättar Cathrin Söderberg, praktiksamordnare på Hornavanskolan.

Hornavanskolan i Arjeplog är den enda skola i Sverige som Bilprovningen samarbetar med under dessa former.

-Att anställa elever ligger inte i överenskommelsen. Men vi har sett att elever som utbildats vid Hornavanskolan har en bra kompetens för vår verksamhet, och trots att de är unga är de mogna för en anställning hos oss, säger Börje Eriksson.

Ytterligare en orsak till Bilprovningens intresse för Hornavanskolan är att elever från hela landet studerar här.

-Vi finns ju representerade i hela riket, och behöver rekrytera personal i olika delar av Sverige, förklarar Börje Eriksson. Vi försöker att erbjuda eleverna praktikplatser så nära deras hemorter som möjligt.

I mitten av februari besökte Börje Eriksson Hornavanskolan. En av anledningarna till besöket var att han ville träffa eleverna personligen, inför praktik och eventuell framtida anställning.

-Jag har intervjuat ett antal elever, och kommer nu att ta kontakt med platschefer ute på våra anläggningar och presentera eleverna för dem.

Ovanstående artikel publicerades i Arjeplognytt den 25 februari 2011

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x