Från 28 februari 2011: Neddragning av bidrag till enskilda vägar. En fråga som skapade debatt för tio år sedan. Precis som de allra flesta neddragningar och förändringar gör. /Marianne

Beslutet om neddragning av bidrag till enskilda vägar kommer inte att tas upp för omprövning.

Kommunfullmäktige vidhåller tidigare beslut, som innebär att kommunens bidrag halveras, och att utvärdering ska ske efter ett år.

Doris Johansson, c, föreslog att kommunens representant i de enskilda vägsamfälligheterna, Sven Hällerstrand, ska få lämna över handlingar och ett förslag till kommunstyrelsen i slutet av mars.

-Han kan visa hur kommunen kan göra större besparingar, sa hon.

Även Alf Sundström, fp, var öppen för att se över beslutet.
-Frågan väcker känslor och debatt, och mitt förslag är att man i den kommunala budgetberedningen särskilt beaktar om det finns förutsättningar att återgå till den gamla ordningen.

Tidigare har kommunen betalat 20 % av den totala kostnaden för vinterväghållning. Enligt nu gällande beslut betalar kommunen 10 % av den totala kostnaden för vinterväghållning, vilket innebär att vägsamfälligheterna får stå för resterande 10 % själva.

Kommunfullmäktige beslutade alltså att inte ompröva beslutet. Centern och folkpartiet reserverade sig mot beslutet.

Ovanstående artikel publicerades i Arjeplognytt den 28 februari 2011.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x