I ett helt nytt, digitalt undervisningsmaterial kan nu skolor i hela Sverige använda sig av föremål ur Silvermuseets samlingar i sin undervisning. Museipedagog Sofia Flinkfeldt hoppas att fler museer i Norrbotten ansluter sig.

Nu tar delar av Silvermuseets samlingar och Arjeplogs historia plats i en satsning på digital undervisning för skolor i hela Sverige.

– Ett superspännande projekt, säger museipedagog Sofia Flinkfeldt, som varit med och tagit fram material från Arjeplog.

Via en hemsida på nätet delas undervisningsmaterial som berättar om platser, händelser, föremål och människor i Sverige under 1000 år. Materialet riktar sig till lärare och elever i årskurs 4-9. Berättelser från Arjeplog finns i tre olika århundraden, 1400-talet, 1600-talet och 1900-talet.

– Det var lite klurigt att bestämma sig för vad vi skulle bidra med, och jag hoppas både att vi får komma med fler bidrag, och att fler museer ansluter sig till den här satsningen på digitalt undervisningsmaterial, säger Sofia Flinkfeldt.

Med hjälp av en silverkrage ur Silvermuseets samling berättas om medeltida handelsvägar. FOTO: Silvermuseet.

Den äldsta berättelsen från Arjeplog i undervisningsmaterialet handlar om en silverkrage som finns i  Silvermuseets samling. Lektionen riktar sig till elever i årskurs 4-6, och berättar om medeltidens handelsförbindelser.

Silverkragen och dess historia presenteras med bild, text, en ljudberättelse och en karta som visar de medeltida handelsplatserna i Mo i Rana, Piteå och Luleå.

– Arjeplogs historia sträcker sig utanför både kommunens och Sveriges gränser, och vi har försökt göra det här studiematerialet utifrån ett globalt synsätt. Vi vet att det under väldigt lång tid funnits stora nätverk och långa handelsvägar, vilket den här silverkragen illustrerar på ett bra sätt, säger Sofia Flinkfeldt.

Bland de digitala lektionerna för 1600-talets historia finns ett avsnitt om Nasafjäll och silvergruvan. Här berättas bland annat om gränsmötet 1638, när den svenska regeringen med hjälp av samernas vittnesmål och bland annat 43 flaskor vin samt 225 kannor brännvin såg till att riksgränsen mot Norge (som då tillhörde Danmark) drogs utanför silverfyndigheten.

Även här finns en kartbild som pekar på Arjeplogs, och Sveriges, internationella betydelse.

2004 hittades kvarlevorna av den ryske krigsfången Alexej Matvejev i Arjeplogsfjällen. De personliga tillhörigheter han hade med sig, bland annat denna namnbricka, finns på Silvermuseet i Arjeplog. FOTO: Silvermuseet

Från Silvermuseets samlingar visas även de personliga tillhörigheter som den ryske krigsfången Alexej Matvejev bar med sig när han under andra världskriget försökte fly från ett norskt fångläger till Sverige och Arjeplog. Kvarlevorna och föremålen hittades av fjällvandrare sextio år senare på fjället Tjaktja.

– Det är lätt att tro att vi inte påverkades eller berördes av andra världskriget, men krigets historia finns här också. Hela den historien är intressant och viktig, och här har vi föremål som går att koppla direkt till en person, säger Sofia Flinkfeldt.

Det finns dock många obesvarade frågor om Alexej Matvejev, och kartbilden som tillhör lektionen om krigsfången uppmanar eleverna att själva fundera över hans öde och den väg som för honom slutade på fjället Tjakta.

Med utgångspunkt från föremål i Silvermuseets samlingar skapar Sofia Flinkfeldt studiematerial för skolor i hela Sverige. – På det här sättet kan fler få tillgång till vårt museum, säger hon.

Initiativet till det digitala studiematerialet kommer från Statens historiska museum. Silvermuseet i Arjeplog är ett av 17 museer runt om i Sverige som deltar i satsningen. Ambitionen är att öka intresset för historia, bidra till fler perspektiv och ge lärare och elever tillgång till föremål och berättelser från museer i hela Sverige.

Sofia Flinkfeldt har tidigare tagit fram studiematerial för de lokala skolorna, och ser mycket positivt på den här satsningen.

– På det här sättet kan fler få tillgång till vårt museum, och vår historia som är både lokal och global. Jag hoppas och tror att det här materialet ska underlätta för både lärare och elever att nå målen i undervisningen, och kanske locka någon att fördjupa sig mer i vår spännande historia.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x