Kommunstyrelsen upphäver sitt tidigare beslut och säger nu ja till intag av elever på Hornavanskolan hösten 2021, i enlighet med ett förslag från Vänsterpartiet.

Förslaget innebär ett krav på totalt minst 16 antagna elever.

Mari-Teres Ögren, s, reserverade sig mot beslutet, till förmån för eget förslag om att sänka nivån till minst 12 antagna elever.

Hanteringen av frågan om Hornavanskolans framtid har fått hård kritik i Arjeplog. Vid dagens extrainsatta kommunstyrelsemöte iakttog kommunstyrelsens ordförande Isak Utsi en stor försiktighet inför varje beslut.

– Om vi gör fel i frågan om jäv kan besluten överklagas och då måste vi börja om, sa han.

Innan dagens enda punkt på dagordningen togs upp till diskussion bad Isak Utsi därför kommunstyrelsen att pröva frågan om jäv. Detta framför allt med anledning av att en av ledamöterna, Inger Holgersen, V, är anställd på Hornavanskolan.

– Jag känner mig inte jävig, men om ni vill att jag ska gå så gör jag det, sa Inger Holgersen, och lämnade lokalen.

Erik Grähs föreslog intagning av elever hösten 2021 med krav på en lägsta nivå på totalt 16 elever. I hans förslag ingick även en lägsta nivå på antalet elever till varje program: åtta elever totalt på Natur- och Samhällsprogrammet, åtta elever på Fordonsprogrammen och fyra elever på Hotell- och Turismprogrammet.

Per Lampinen, Liberalerna, ställde sig bakom det förslaget, med tillägget att det ska finnas minst fyra elever på både Natur- och Samhällsprogrammet.

– Hur ser ni på det ni gör mot ungdomarna? Det kommer att falla på att man inte är nog många i varje klass. Är det inte ojuste att be dem söka utbildning här och sedan ge dem en kalldusch till våren när de får veta att det inte blir någon utbildning på Hornavanskolan? Med det sagt yrkar jag på att det totala antalet elever ska vara tolv, sa Mari-Teres Ögren, S.

– Att bara ha en eller två elever i en klass går inte, man måste kunna säkra en pedagogisk kvalitet. Vi lurar ingen, det är ett öppet beslut som blir känt så de som söker känner till premisserna, svarade Per Lampinen, L.

Kommunstyrelsen sa ja till förslaget från Vänsterpartiet. Mari-Teres Ögren och Per Lampinen reserverade sig till förmån för egna förslag.

Kommunstyrelsen vill också, även det efter förslag från Vänsterpartiet, tillsätta en extern utredare som tittar på möjligheterna att driva Hornavanskolan vidare. Detta arbete ska redovisas inför kommunstyrelsens möte i februari 2021.

Dessutom ska marknadsföring av Hornavanskolans program inledas omedelbart.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x