Från 15 december 2010: Det kostar naturligtvis en hel del att iordningställa och underhålla skoterleder. Jäckviks skoterförening var tidigt ute med beslutet att införa en avgift av de som nyttjar skoterlederna. På föreningens hemsida framgår att man Inför förra skotersäsongen räknade med att cirka 700 skoterförare frekvent nyttjar skoterlederna i Jäckviksområdet. /Marianne

Att underhålla och utveckla skoterleder kostar pengar. Mycket pengar. Jäckviks skoterförening, med ordförande Olof Juntti i spetsen, drar nu igång arbetet med att införa betal-leder.

-Det vi håller på med är lyxkonsumtion, och det ska inte bekostas med allmänna medel. Det ska vi skoterförare betala själva, menar han.

Olof Juntti är medveten om att idén med betal-leder är kontroversiell. Men han konstaterar att någon måste betala det arbete som utförs på skoterlederna.

-Det finns olika uppfattningar om det här förslaget, många anser att skoterleder är en kommunal angelägenhet som ska betalas med allmänna medel. Men både bidragen, och de ideellt arbetande människorna som hittills gjort det möjligt att underhålla skoterlederna är på väg att försvinna.

Jäckviks skoterförening har fått in pengar bland annat via en stor pimpeltävling varje påsk, och friviliga avgifter. Men nu vill man alltså gå ett steg längre, och införa betalplikt för de som nyttjar lederna.

-Jag hoppas på ett brett samarbete med andra skoterföreningar, och jag tror att det här kommer att införas hos flera av skoterföreningarna i Arjeplogs kommun, säger Olof Juntti.

I diskussionerna om betal-leder har transit-frågor legat högt på dagordningen. På en och samma skotertur kanske tre eller fyra föreningsområden passeras. Ska skoterföraren då behöva betala ledlicens hos varje enskild förening?

-Jag tycker den diskussionen är onödig, för mig känns det viktigast att du köper ledlicens i din “hemma-förening”. Det är där du använder lederna mest, och om du sköter dig där, är du välkommen att köra även hos oss, säger Olof Juntti.

Olof Juntti poängterar att betal-leder och utökade förbudsområden inte har något som helst samband med varandra.

-Det finns en oro för att betal-leder skulle innebära utökade förbudsområden, men så är det inte. Förbudsområden skapas på helt andra grunder.

De ledlicensavgifter som har fastställts inom Jäckviks skoterförening är 500 kronor för hel säsong, 300 kronor för en vecka och 200 kronor för tre dygn.

-Den här säsongen hoppas vi få in pengarna på frivillig väg, men meningen är att vi inför säsongen 2011-2012 ska ha lösningen med betal-leder klar.

För att skapa legal grund för betal-lederna krävs markägaravtal, som innebär att marken upplåts för skoterled, under förutsättning att de som kör på leden betalar för underhållet.

-Vi har lång väg att gå, men jag tror att vi klarar det, säger Olof Juntti. Och det ger oss möjlighet att fortsätta utveckla och förbättra skoterlederna.

Ovanstående reportage publicerades i Arjeplognytt den 15 december 2010.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x