Hur kan man öka ungdomars inflytande i samhället? Den frågan stod i fokus för politiker, tjänstemän, ungdomar och föreningsrepresentanter vid ett digitalt möte i projektet Youth up North.

Kommunalrådet Isak Utsi, som själv varit aktiv inom flera ungdomsorganisationer, inledde mötet.

– Jag tror att det här är starten på ett viktigt arbete i Arjeplog, och jag tror att vi politiker kan få många viktiga inspel från våra ungdomar, sa han.

Arjeplog är en av de kommuner som deltar i Youth up North.

– Målet är att bidra till en levande landsbygd där ungdomar kan och vill bo, och där de har en aktiv del i samhällsutvecklingen, förklarade Helena Forsgren, projektledare.

Steg ett i projektet är redan taget, en dialog med ungdomar för att få en bild av nuläget och vilka tankar och önskemål som finns för framtiden.

– Vi har varit på plats i Arjeplog under två veckor, och vi har träffat runt 140 ungdomar, så vi har en ganska bra bild, sa Helena Forsgren.

Frank Berglund, ungdomspolitisk sakkunnig hos Youth up North, gav de ungdomar som deltog vid det digitala mötet tips på hur de kan vara med och göra sin röst hörd.

– Man kan påverka på många sätt, till exempel via föreningar, insändare i tidningar eller debattartiklar. Ni kan också skriva medborgarförslag och lämna in till kommunen. Om ni gör det så har ni rätt att vara med och berätta mer om er idé när kommunen ska ta beslut.

Tanken var att beslutsfattare och ungdomar i Arjeplog skulle mötas i ett så kallat Hackathon denna vecka. Ett Hackathon kan beskrivas som ett möte där deltagarna träffas och tillsammans diskuterar kreativa idéer och försöker hitta nya lösningar. Med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer valde man istället att hålla ett digitalt möte.

– Men vi kommer tillbaka med ett nytt datum för Hackathon, lovade Helena Forsgren.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x