070-344 20 23

475 personer har skrivit under listan med krav på folkomröstning i Arjeplog. Philip och Maria Mattsson (till höger i bild) överlämnade listan till kommunen, representerad av kommunalrådet Isak Utsi och Anette Burman Labba, Medborgarservice.

– Det här är en historiskt stor fråga för Arjeplog. Det är inte seriöst att pressa fram ett ofullständigt förslag utan att fråga arjeplogarna om vad de tycker.

Det säger Erik Quist, en av initiativtagarna till en namninsamling för folkomröstning i Arjeplog. Nu har listan med 475 underskrifter , vilket motsvarar mer än tjugo procent av den röstberättigade befolkningen, lämnats över till kommunalrådet Isak Utsi.

– Allt det här med bristande elevintag, sjunkande befolkning och de ekonomiska bitarna finns det tid att argumentera för sedan. Det här handlar bara om arjeplogarnas rätt att säga vad de tycker, säger Philip Mattsson.

Ottilia Wiklund och Sascha Lango samlade själva in över 800 namn på sin protestlista. De var med när den nya listan, som kräver folkomröstning i frågan om Hornavanskolans vara eller icke vara, överlämnades till kommunen.

Sedan det stod klart att Arjeplogs kommun förbereder en nedläggning av Hornavanskolan har många engagerat sig i debatten, framför allt i sociala medier. Två elever, Sascha Lango och Ottilia Wiklund, startade en egen namninsamling för att protestera mot nedläggningen. Vid senaste fullmäktigesammanträdet lämnade de över en lista med över 800 underskrifter. Den listan togs emot av politikerna som en protestlista, och resulterade inte i något nytt förslag i frågan om gymnasieskolan.

Därefter tog bland andra Philip och Maria Mattsson initiativ till en namninsamling för folkomröstning, och det är den listan som nu överlämnats till kommunalrådet. Sascha Lango och Ottilia Wiklund var med vid överlämnadet på tisdagsmorgonen.

– Det ni gjorde är det mest imponerande initiativ jag sett under min lärartid. Jag är oerhört stolt över det ni gjort. Jag är nog egentligen mer stolt över er lista än vår egen, sa Philip Mattsson till dem.

Coronaanpassat möte. Överlämnandet av namninsamlingen skedde utomhus, vid Tingsbackas foajé.

Med hänsyn till risken för smittspridning skedde överlämnandet av namninsamlingen utanför Tingsbacka. Initiativtagarna vill ha en folkomröstning med alternativen ”Ja” och ”Nej” till fortsatt drift av Hornavanskolan som gymnasieskola, med verksamhet baserad på platsförlagd undervisning, i Arjeplogs kommuns regi.

– Vi vill ha tydliga svarsalternativ, säger Maria Mattsson.

Från kommunens håll har man motiverat förberedelserna för nedläggning av skolan med framför allt den ekonomiska situationen, och det vikande elevunderlaget.

– Det är frågor som man kan debattera i senare hand. Folket måste först få peka ut en riktning. Sedan kan vi diskutera ekonomi och elevunderlag. Politikerna pratar om prioriteringar, då är det också rimligt att de frågar ungdomar och andra vad vi ska prioritera, säger Philip Mattsson.

– Vi har riksintag, man skulle kunna marknadsföra bättre och satsa mer på att rekrytera externa elever, menar Maria Mattsson. Man måste vända på varenda sten, och låta frågan ta tid. Demokrati tar tid.

 

I närvaro av representanter för Arjeplognytt, P4 Norrbotten och SVT Norrbotten, överlämnades ett exemplar av namninsamlingen till kommunalrådet Isak Utsi och ett exemplar till Anette Burman Labba, Medborgarservice.

– Vi gör det med en förväntan att du som ordförande lyfter frågan i kommunstyrelsen imorgon, för att kunna få en folkomröstning till stånd så snabbt som möjligt, sa Philip Mattsson.

– Det här ärendet kommer att anmälas till kommunfullmäktige, sedan ska det beredas och ett kommande kommunfullmäktige tar ställning till frågan om folkomröstning. Jag välkomnar engagemanget, det är bra att vi är fler som pratar om de utmaningar vi har. Vi är en kommun som krymper och det innebär att vi får mindre och mindre pengar för varje år. Vi står inför väldigt mycket, tillsammans, sa Isak Utsi.

Isak Utsi var tveksam till att frågan kan tas upp som ett ärende vid morgondagens kommunstyrelsesammanträde.

– Det här inkom dagen innan sammanträdet, vi hinner inte bereda det på något sätt. Men jag kommer naturligtvis att ta upp det som information. Som jag sa, så välkomnar jag engagemanget. Det är bra att vi är fler som pratar om ekonomin. Det står klart att något måste göras med gymnasiet, och jag tror att vi måste prata om hur vi ska göra det. Inte om vi ska göra det.

Kostnaden för en eventuell folkomröstning betalas av Arjeplogs kommun.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x