Utred möjligheten att driva en gymnasieskola med specialiserad utbildning för elever med diagnoser inom det autistiska spektrat och/eller NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Det är innebörden av ett medborgarförslag som lämnats in till Arjeplogs kommun.

Förslagsställarna skriver att närmaste skola med den inriktningen idag finns i Härnösand, och att många elever flyttar långt för att få utbildning. ”Skolan skulle med fördel kunna erbjuda internat med boende i de fina lokaler som finns på elevhemmet Stugan.”, sägs i förslaget.

I förslaget pekas också på det LSS-boende som redan finns i Arjeplog, och på att man genom att erbjuda denna specialiserade utbildning med riksintag skulle kunna behålla gymnasiet i Arjeplog och skapa arbetstillfällen.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x