Josefina Wallström vill ge omvärlden inblick i hur livet kan se ut för ungdomar i Arjeplog. I bakgrunden projektkoordinator My Petré, och Bodens ungdomskonsulent Olivia Steen.

Ungdomarnas röst ska höras. Deras tankar och åsikter ska synas, och de ska vara delaktiga i arbetet med samhällsutveckling.

Som korrespondent i projektet Youth Up North ska Josefina Wallström lyfta fram unga röster från Arjeplog, och ge omvärlden inblick i hur livet kan se ut för ungdomar som bor och lever här.

– Jag vill arbeta för att ungdomar ska få mer att säga till om, att vi tas på allvar och att alla ska veta att vi har en chans att påverka, säger hon.

Syftet med Youth Up North är att stärka ungas inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet för en levande landsbygd där unga vill stanna kvar.

Tre kommuner i norr, Arjeplog, Boden och Dorotea, har valts ut för att ingå i denna satsning. Arbetet sker på olika sätt.

Josefina Wallström går tredje året på Hornavanskolan i Arjeplog. Hon är en av tre korrespondenter i norra Sverige som ska sprida berättelser om ungdomars liv, tankar och idéer. Resten av sin fritid ägnar hon åt sin schäfer Akita.

 

Josefina Wallströms roll som korrespondent är att sprida berättelser om sin hemort, Arjeplog.

– Vi kan göra det på olika sätt, med krönikor, nyhetsartiklar eller reportage. Jag kommer inte att satsa på nyheter, jag vill göra inspirerande reportage, lyfta saker som är positiva för oss ungdomar, och berätta om livet här.

Reportagen kommer att spridas framför allt via Facebook och Instagram, och ambitionen är att ungdomarnas reportage även ska synas i lokal- och riksmedia.

Josefina Wallström kommer även att vara en av föreläsarna vid ett Barents Press-seminarium som hålls i Arjeplog i slutet av oktober. Där ska hon berätta för svenska och ryska journalister om sitt uppdrag och om att vara ung i Arjeplog.

My Petré är projektkoordinator, och Olivia Steen är ungdomskonsulent i Boden. De befinner sig i Arjeplog för att dra igång arbetet med att öka ungdomars inflytande i samhällsfrågor. Idéverkstäder och möten med politiker och tjänstemän är en del av projekt Youth Up North.

 

En annan del av detta projekt är Idéverkstäder. My Petré och Olivia Steen befinner sig i dagarna i Arjeplog för att bland annat möta elever på högstadiet och gymnasiet för att berätta om Youth Up North och bjuda in till Idéverkstäder.

– Det här är steg ett, vi samlar in tankar, åsikter och idéer från ungdomarna, vad finns här och vad behövs för att unga ska vilja stanna kvar eller flytta hit. I nästa steg bjuder vi in politiker och makthavare, personer med nyckelroller i samhället, till ett möte, för att låta ungdomarna komma till tals och berätta vad de vill, säger My Petré.

My Petré och Olivia Steen berömmer de ungdomar som de har träffat hittills. Det finns många tankar och idéer som ska bearbetas och presenteras för dem som fattar beslut.

– Någon av ungdomarna vi mötte på gymnasiet beskrev att avståndet är långt mellan ungdomar och politiker, och det behöver vi ändra på, säger My Petré.

Josefina Wallström nickar instämmande. Hon har tagit ett beslut att jobba aktivt för förändring, och hoppas få många fler med sig.

– Vi ska veta att vi har chans att påverka. Men då måste vi också få se att något händer, om det är en ungdomsgård vi vill ha, så måste vi få se att den blir verklighet. Det räcker inte att prata om den.

 

Projekt Youth Up North drivs av föreningen Youth 2030 Movement i samarbete med de kommuner som deltar, och finansieras av Familjen Kamprads stiftelse och Stenbecks Stiftelse. Målgruppen är ungdomar mellan 13 och 25 år.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x