Isak Utsi ser Arjeplog som en kommun där man arbetar kreativt och konstruktivt. Han ser fram emot att sätta sig in i de lokala samhällsfrågorna, och om han blir vald till kommunstyrelsens ordförande/kommunalråd tillträder han i september.

Han vill jobba med och för människor. Han funderade på att bli lärare, präst eller polis, men valde att plugga statsvetenskap och sedan blev han förbundsordförande för det samiska ungdomsförbundet Sáminuorra. Därefter har han arbetat några år med näringslivsfrågor i Luleå.

Isak Utsi ser nu ut att bli Britta Flinkfeldts efterträdare som kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Arjeplog.

– Engagemanget för samhället och för människor har följt mig länge, och om jag blir vald kommer jag att göra mitt yttersta för Arjeplog, säger han.

Jakten på ett nytt kommunalråd har pågått sedan i höstas, när Britta Flinkfeldt meddelade att hon ville lämna sitt uppdrag. Socialdemokraterna i Arjeplog gick ut brett i sitt sökande, och i Luleå hittade valberedningen en person som väckte intresse hos dem.

– Jag fick frågan om hur jag skulle ställa mig till ett politiskt uppdrag med stort ansvar, och svarade direkt, med en massa egna frågor, berättar Isak Utsi.

Dialogen fortsatte, och så småningom bestämde sig socialdemokraternas valberedning för att föreslå 28-årige Isak Utsi som nytt kommunalråd i Arjeplog. Förra veckan valdes han av medlemmarna som partiets kandidat och träffade representanter för de övriga partierna i fullmäktige.

– Det är viktigt att de får en bild av mig innan beslutet ska tas. Jag fick ett bra bemötande, de ställde de frågor som oppositionspartierna ska ställa. Alla är politiker, de förstår situationen, jag är ny inför frågorna i Arjeplog och behöver tid för att sätta mig in i dem.

Arjeplog är dock inte helt obekant mark för Isak Utsi. Han har vistats en del i kommunen både för jobb och fritid samt har släkt i Rävudden. Hans bild av politiken i Arjeplog är att det handlar om en kommun där man arbetar kreativt och konstruktivt för att förändra och utveckla.

– Det jag bland annat sett är att man jobbar för att hitta lösningar, och för samverkan både inom och utom kommunens gränser. Britta är en röst som ofta hörs, hon företräder ibland småkommuner generellt och ibland Arjeplog specifikt. Hon har gjort mycket för att förändra villkoren och skapa förståelse för småkommunernas situation. Flera av de stora besluten tas inte lokalt, och det är viktigt att vara med i debatten för att kunna påverka.

Från Porjus via Luleå till Arjeplog. Sedan drygt en vecka tillbaka är Isak Utsi bosatt i Arjeplog. Imorgon torsdag väntas kommunfullmäktige utse honom till kommunalråd.

Vem är då denne Isak Utsi? Som tidigare nämnts tillhör han en renskötarfamilj och har vuxit upp utanför Jokkmokk. Det är tio år sedan han bosatte sig i Luleå, men renskötseln har han inte släppt.

– Nej, jag har försökt vara med och hjälpa till så mycket jag kan. Jag har bara missat en kalvmärkning sedan jag var liten. Den gången hade jag halsfluss. Jag försöker också vara med vid skiljningar och slakt. Ibland går det, ibland inte, beroende på vilka andra jobb och uppdrag jag har.

Han älskar att vistas i fjäll och skog, och ger sig gärna av ut i naturen när han behöver samla energi och tankar.

– Man måste ha balans i livet. Är det en hektisk period vill jag gå ut i naturen ibland.

Statsvetarutbildningen var inte helt självklar, och den är inte helt avslutad. Tanken att fullfölja den har funnits, och finns förstås fortfarande, men det måste finnas tid och utrymme.

– Jag var länge i valet och kvalet om jag skulle bli lärare, och det var nära att jag sökte in på den utbildningen. Men till sist blev det statsvetenskap, jag har läst tre år, men inte avslutat den då jag blev studentkårsordförande i samband med att jag skulle skriva uppsatsen. Vi får se hur det blir, ju längre tiden går, ju längre ifrån teorin kommer jag.

När omgivningen inte kräver hans uppmärksamhet lyssnar Isak Utsi gärna på ljudböcker. Bland favoriterna nämner han Sjöwall-Wahlöös böcker om Martin Beck. Deckare, men också böcker som ger möjlighet till lärande och en bild av ett samhälle.

– Det är mycket politik i dem. Det är inte bara deckare, det är böcker som berättar om ett kollektiv av människor och hur de tänker om händelser som ägt rum. Jag har hört om dem säkert tio gånger, och upptäcker nya saker hela tiden. Sedan läser jag gärna biografier och historia, jag har en rätt blandad smak. Just nu läser jag Stina Jacksons andra bok efter Silvervägen.

Intresset för politik har funnits länge i Isak Utsis liv.

– Vi hade ett aktivt samtal hemma, och även i sällskap av vänner har det alltid pågått ett lågmält politiskt samtal, säger han.

Men aktiv medlem i socialdemokratiska partiet har han inte varit så väldigt länge.

– Nej, jag kunde inte så länge jag var aktiv i Sáminuorra. Där hade vi en policy – på gott och ont – att ingen förtroendevald i organisationen ska stå med på någon lista, varken kommun, landsting, riksdag eller i Sametinget. När jag slutade som förbundsordförande 2018 kunde jag börja engagera mig i partipolitiken, och sitter nu i styrelsen för min stadsdelsförening.

Isak Utsi blir inte det första samiska kommunalrådet i Sverige (om han blir vald), men med stor sannolikhet den första same som väljs till kommunstyrelseordförande. Ett faktum som han ser på med blandade känslor.

– Det är tudelat. Det borde ha funnits flera stycken före mig, men visst är det också kul att kunna visa att det går.

Många areella näringar kolliderar med samiska intressen, och Isak Utsi är medveten om att man som kommunstyrelseordförande/kommunalråd ibland ställs inför svåra beslut.

– Tuffa avvägningar ingår i en politikers roll. Jag har naturligtvis en erfarenhet och en förförståelse för renskötseln, precis som jag skulle ha haft erfarenhet och förförståelse för skola och utbildning ifall jag hade haft en bakgrund som lärare. I rollen som kommunpolitiker jobbar man för alla i kommunen. Man tar inte besluten ensam, och jag ser fram emot att lyssna och lära i de delar jag inte har erfarenhet av.

Om kommunfullmäktige utser Isak Utsi till kommunstyrelseordförande och kommunalråd så kommer han att tillträda i september. Han ser fram emot uppdraget, och välkomnar det löfte om överlämning han fått av nuvarande kommunalrådet Britta Flinkfeldt.

– Det är nog en rätt unik möjlighet att få det stöd och den introduktion som jag erbjudits.

 

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x